E-handelsstadens Årsberättelse – 2016

2016 – Det händelserika året.

När vi blickar tillbaks på det gångna året kan vi konstatera att massor har hänt! Vi har fortsatt utveckling inom våra områden och satsar stort på att vara med och påverka inom kompetensområdet för att säkra tillgången av fortsatt framtida relevant arbetskraft i regionen.

Nedan hittar ni vår årsberättelse för 2016 och vart våra blickar riktas mot 2017.

Årsberättelse 2016

Tack för i år!