Om oss

Om oss

E-handelsstaden Borås målsättning är att utveckla vår regions position som ett modernt handelsområde in i framtiden och skapa möjligheter till investeringar, etableringar och tillväxt.

E-handelsstaden Borås är en plattform för samspel mellan näringslivet, Borås Stad, Högskolan i Borås och övriga utbildningsaktörer. Vår vision är att Boråsregionen ska bli Nordens självklara handelsnav!

Detaljhandel

Boråsregionen har en stark tradition inom detaljhandel och som Nordens ledande område inom distanshandel.

Vi har byggt upp en kompetens inom logistik och en välutvecklad infrastruktur som ger oss en fördel jämfört med andra, och som utgör grunden för en framgångsrik digital handel. Men det som verkligen gör regionen unik är människorna.

Här kryllar det av erfarna entreprenörer som har viljan att förverkliga sina visioner och stora idéer. Med en gemensam syn och ett engagemang för Boråsregionen har det gett upphov till föreningen E-handelsstaden Borås.

Från start

E-handelsstaden Borås startades 2014 som en ideell förening och redan då togs de första initiativen till våra populära frukostföreläsningar.

2015 gick vi över till att bli en ekonomisk förening och visionen om att befästa Borås som Nordens självklara handelsnav sattes. En vision som föreningen tillsammans med sina medlemsföretag jobbar mot dagligen för att uppnå!

Styrelsen

Peter Sprigg, ordförande
Hanna Moisander
Mikael Rosendahl
Daniel Hjelmgren
Tina Arekvist Lundell
Anders Glemfelt
Per Henriksson
Tony Olofsson
Sten Selin
Malin Hultqvist, suppleant
Sophia Jonsson, suppleant
Per Carlsson, suppleant
Johnny Ericsson (adjungerad)
Jeanette Regnér (adjungerad)

Arne B Andersson, senior advisor
Anders Halvarsson, senior advisor