Studenter och företagare möts den 20 april

Träffa framtidens e-handelskompetens på Textile Fashion Center

Ni får möta studenter som har digital kompetens och som är tillgänglig för praktik och/eller snart ute på arbetsmarknaden.

Program:
09:00 – 09:30 Alumni studenter berättar om sin resa från skolan till intressanta arbeten.
09:30 – 10:00 Debatt mellan studenter och näringslivspanel.
10:00 – 12:00 Mingel och möten mellan studerande och näringsliv.

Yrkeshögskolan arbetar i nära samverkan med E-handelsstaden Borås, övriga näringslivet via ledningsgrupper och i arbetet med att definiera utbildningarna. Detta säkerställer att kunskaper och färdigheter motsvarar näringslivets behov. Studenterna spenderar minst 25% av studietiden i näringslivet och på så vis får studenten tillämpa sina kunskaper samtidigt som företaget får en extra resurs.