Digital Business Borås 2022

Digital Business Borås
30 mars 2022!

Den 30 mars var det äntligen dags för en heldag i e-handelns tecken på Textile Fashion Center.
I samband med dagen startade vi upp vårt nya projekt The Key to Future Success, som handlar om vikten av att arbeta strategiskt med företagets kompetensförsörjning. Dagen började med föreläsning i ämnet och därefter samlades näringsliv och studenter på vår mötesplats för att knyta kontakter för framtiden. Innan lunch hade vi ytterligare en föreläsning som uppmanar oss att tänka framåt och strategiskt.

Eftermiddagen ägnades åt cybersäkerhet, diskussion om vad Schrems ll innebär i praktiken och avslutningsvis en panel bestående av e-handlare ledd av dagens moderator Urban Lindstedt. För de som deltog hela dagen eller hela för-/eftermiddagen bjöds det på lunch. Hela dagen var kostnadsfri för våra medlemmar.

Nedan kan du under varje föreläsare klicka dig vidare för att se föreläsningarna i efterhand.

2022 års program:

7:10 – KAFFE OCH REGISTRERING

7.30 – 8.30 – FRUKOSTFÖRELÄSNING

”STRATEGISK KOMPETENSFÖRSÖRJNING & hållbart ledarskap”

Niklas Hedin – CEO, Centiro
I en allt mer utmanad och rörlig värld behöver företag säkerställa att man har rätt kompetens. Hur blir kompetens-försörjningen en strategisk fråga, som avgör företagets utveckling över tid? Niklas Hedin resonerar om vad som är kritiska faktorer för framgång, ställer frågan om kopplingen mellan kultur, kompetensförsörjning och lönsamhet och hur samarbete över företagsgränserna är nödvändigt om vi skall lyckas tillsammans.

Niklas är en innovatör, strateg och nyfiken entreprenör som drivs av att utmana det självklara och tänka annorlunda. Han är grundare och CEO på det flerfaldigt prisbelönta globala techbolaget Centiro, som bland annat vann utmärkelsen Sveriges Bästa Arbetsplats 2021 av Great Place to Work®. Hans entreprenörskap ledde också till utmärkelserna Founder of The Year och EY Entrepreneur of the Year 2021.

SE FÖRELÄSNINGEN HÄR!

8:30 – 9:00 – FRUKOST

9:00 – 11:30 THE KEY TO FUTURE SUCCESS – MÖTESPLATS

VÅR MÖTESPLATS FÖR NÄRINGSLIV OCH STUDENTER

Inom vår bransch e-handel, logistik och it/tech finns en stor bredd av yrkesroller och bolag. Nu vill vi ge studenter och våra medlemsföretag möjlighet att träffas och knyta kontakter för framtiden. Här får ni möjlighet att ses, diskutera, boka in framtida studiebesök, praktikplatser, ex-jobb mm och inte minst säkra företagens framtida rekryteringar med kompetens utbildad i vår region!

På plats finns Boråstapeter, Borås Stad, Care of Carl, Eton, Easycom, iBoxen, NetOnNet, Scandinavian Photo, Viskan m.fl.
Vill ni också vara med? Kontakta: karina.andersson@ehandelsstaden.se

STUDENT SE HIT!

Bli inspirerad i ditt yrkesval och tag chansen att träffa din framtida arbetsgivare. Etablera kontakter med företag inför kommande praktik och examensarbete.

DU SOM ÄR FÖRETAGARE

Säkerställ att du även i framtiden har rätt kompetens för att driva ditt företag framåt. Ta tillfället i akt att presentera företaget och knyta kontakter inför framtida rekryteringar.

PASSA PÅ!
Besök Handelslabbet i entréplanetunder dagen och få en inblick
i bl a Metaverse.
Mer om Handelslabbet här

11:30 – 12:15 – FÖRELÄSNING

”ATT TÄNKA FRAMÅT OCH STRATEGISKT I EN KOMPLEX VÄRLD”

John Holmberg – Professor vid Fysisk resursteori, Chalmers
John har varit rådgivare åt olika FN-organ, t ex FN:s huvudkontor i New York inför införandet av Agenda 2030, med dess 17 hållbarhetsmål. Han har även 30 års erfarenhet som rådgivare åt olika ledningsgrupper i näringsliv och offentlig verksamhet inom strategisk utveckling och hållbar omställning.

Många verksamheter upplever en ökande spänning mellan behovet av att förändra och svårigheten att verkligen ta sig an de komplexa sociala, ekologiska och ekonomiska utmaningarna. Det upplevs både riskfyllt och svårt att bryta invanda mönster och de åtgärder man vågar sig på upplevs ofta alltför marginella i förhållande till utmaningarna vi står inför. Föreläsningen kommer att visa på vägar ur detta dilemma.

SE FÖRELÄSNINGEN HÄR!

HELA FÖRMIDDAGEN INGÅR I VÅRT PROJEKT THE KEY TO FUTURE SUCCESS SOM STÖDS AV:

12:15 – 13.00 – LUNCH

13.00 – 16:00 – EFTERMIDDAGSPASS

DAGENS MODERATOR

Urban Lindstedt
Urban är journalist och har bevakat e-handeln i 22 år. Han är programledare för podden Ehandelstrender och krönikör för tidningen Market. Urban håller ihop vår dag och modererar eftermiddagens diskussion och panel.

13.00 – 14:00 – FÖRELÄSNING

”CYBERSÄKERHET ÄR EN FRÅGA OM ORGANISATIONERS ÖVERLEVNAD”

Janne Haldesten – Co-Founder / Principal, Sectyne

Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen går allt snabbare, där säkerheten har hamnat på efterkälken. Graden av digitalisering har också inneburit att flertalet IT-system inte längre bara är ett stöd för verksamheten, utan har blivit en förutsättning för att verksamheten överhuvudtaget ska fungera, oavsett om det rör sig om myndigheter eller företag. Dessa beroenden skapar samtidigt en mer övergripande säkerhetsutmaning, där allt fler system kopplas samman, där angrepp mot ett eller några system kan få kaskadeffekter mot desto fler. Sammantaget har denna utveckling inneburit att organisationer är sårbara för olika typer av cyberhot, något som Coop och andra organisationer har fått erfara.
Under en timme kommer Janne Haldesten att gå igenom läget i cyberrymden, hur antagonister på olika sätt aktivt exploaterar detta, samt skapa insikt om hur olika organisationer kan utveckla sin skyddsförmåga för att möta dessa hot. En del av föreläsningen kommer att genomföras som öppen och den andra delen som sluten (begränsad till fysiska deltagare).

Janne är bördig från Borås och har över 20 års erfarenhet av cyberområdet, där han verkar som expert och rådgivare åt myndigheter och företag, nationellt såväl som internationellt. Hans kunskapsdomän sträcker sig från teknisk IT-säkerhet till strategisk informationssäkerhet och cyberförsvar, där han anlitas som talare och gästföreläsare världen över. Janne är bl a fellow hos amerikanska CSFI sedan 2016 och är sedan 2017 även engagerad i styrelsen hos SIG Security, Sveriges största intresseförening för professionella inom informationssäkerhetsområdet.

SE FÖRELÄSNINGEN HÄR!

14:00 – 14:30 FIKA & MINGEL

14.30 – 15.00 – SAMTAL

”SCHREMS II: SLUTET FÖR AMERIKANSKA CLOUDTJÄNSTER? ATT SKYDDA KUNDERNAS INTEGRITET”

Urban samtalar med Fatima och Daniel om kundernas integritet och hur vi ska hantera faktumet att amerikanska molntjänster i princip blivit olagliga eller åtminstone svåra att använda.

Fatima Ekekrantz – COO, Symplify
Fatima brinner för att skapa smarta lösningar där kunden, dvs användaren, sätts i fokus. Med lösningar inom marketing automation, AI, BI och CRO ligger Symplify i framkant vad gäller teknisk utveckling och att skapa möjligheter för kommunikations- och CRM-team runt om i världen. Med det följer också ett stort ansvar för att säkerställa kundens digitala integritet, vilket är något Fatima brinner för både i sin arbetsroll och privat.

Daniel Melin – Cloud and Datacenter Strategist, Skatteverket
Daniel arbetar med strategiska frågor runt it-drift, datacenter och molntjänster på Skatteverket. Han har en bakgrund som upphandlare på Kammarkollegiet och som IT-konsult. Daniel var även utredningssekreterare i Statens servicecenters utredning om en statlig molntjänst.

SE FÖRELÄSNINGEN HÄR!

15.00 – 16.00 – URBAN MÖTER VÅR PANEL

HÖR VÅR E-HANDELSPANEL DISKUTERA BRANSCHENS FRAMTIDA UTMANINGAR

Martin Richardsson – E-handelschef, NetOnNet
Martin har över 20 års erfarenhet inom online från flera lokala bolag. Han är van att bygga digitala team och älskar god UI-design. Martin är också en förespråkare för datadrivna arbetssätt där NetOnNets e-handelsteam idag lyckats kombinera experimenterande och kunddata med kommersiell fingertoppskänsla.
Kajsa Hjelm – E-Commerce Manager, Gina Tricot

Kajsa har arbetat med e-handel under hela sin karriär, tidigare på Nelly.com och NetOnNet och de senaste åren som e-handelschef på Gina Tricot. Hon brinner för den digitala kundupplevelsen och älskar e-handel för dess flexibilitet, mätbarhet och det fantastiska i att det händer nya saker varje dag.

Åse Peterson – Brand & Product Director, Boråstapeter
Åse har över 20 års erfarenhet av att i ledande positioner utveckla kommunikation och marknadsföring i nationella och internationella detalj- och e-handelsbolag. Boråstapeter är nu på en resa där ett etablerat varumärke behöver möta konsumenten där de väljer och köper sina tapeter.

Joachim Höök – VD, Hööks Hästsport
Joachim är sedan 11 år VD på Hööks Hästsport och har under många år jobbat på ledande positioner i bolaget. Under de senaste 10 åren har bolaget mer än dubblerat sin omsättning och ständigt öppnat fler butiker samtidigt som e-handeln har ökat rejält. Idag ingår Hööks i Julakoncernen och omsätter nästan 700 msek i 61 butiker samt e-handel i fem länder.

SE FÖRELÄSNINGEN HÄR!