Traineeprogram inom e-handel/logistik/IT

Traineeprogram inom e-handel/logistik/IT

Hur kan vi tillsammans bidra till att talangfulla och välutbildade unga människor, som vill arbeta inom området e-handel, ser det som självklart att söka sig till företagen i Boråsregionen? Den frågan ställer vi oss i vår kompetensgrupp.

Ett initiativ som vi har undersökt är att skapa ett gemensamt traineeprogram. Programmet är tänkt att attrahera drivna kandidat- och masterstudenter från högskola/universitet, med lite arbetslivserfarenhet och stor potential att växa. Tanken är att de under traineeperioden ska arbeta operativt inom flera olika områden, dels på det företag de blir anställda på och även en period på ett annat företag inom branschen. Parallellt genomgår deltagarna utbildning i personlig utveckling/ledarskap. Detta ger företaget en medarbetare som efter traineeperioden kan anta kvalificerade och strategiska roller samtidigt som traineen får en möjlighet till karriär, som ledare eller specialist.

Vårt syfte

Varför traineeprogram?
• Vi tror att företagen i Boråsregionen behöver unga högutbildade talanger för att fortsätta vara framgångsrika och då behöver vi något som lockar dem hit. Traineeprogram är attraktiva, har hög status och lockar många mycket kvalificerade sökande.
• Företag som har egna traineeprogram betraktar dem som en investering. De ser sina traineer som en stor resurs för framtiden samt vittnar om att de snabbt ger utväxling och flyttar företaget framåt, ibland redan under själva traineeperioden.
• Detta är ett sätt att visa att bolagen i vår region samarbetar inom e-handel och att befästa Borås som Nordens e-handelsstad.
• Vi ställer oss två frågor; Har vi råd med ett traineeprogram? Och har vi råd att inte göra detta?

Unik möjlighet

Vi har nu chansen att vara först med ett traineeprogram inom vår nisch.

Vill ni veta mer?

Kontakta Karina Andersson på karina.andersson@ehandelsstaden.se