Traineeprogram inom e-handel/logistik/IT

Nytt unikt traineeprogram inom e-handel/logistik/IT

Företagen i Boråsregionen behöver unga högutbildade talanger för att fortsätta vara framgångsrika. Nu startar E-handelsstaden Borås tillsammans med företag i branschen ett gemensamt traineeprogram riktat till drivna kandidat- och masterstudenter från högskola/universitet med lite arbetslivserfarenhet och stor potential att växa.

Genom traineeprogrammet får de deltagande företagen en medarbetare som efter traineeperioden kan anta kvalificerade och strategiska roller samtidigt som traineen får en möjlighet till karriär, som ledare eller specialist. Varje trainee får också en möjlighet att redan från start skapa ett starkt nätverk i branschen samt att tidigt i sin utveckling få se olika företag från insidan och diskutera erfarenheterna med sin traineegrupp.

Företag som har egna traineeprogram betraktar dem som en investering. De ser sina traineer som en stor resurs för framtiden samt vittnar om att de snabbt ger utväxling och flyttar företaget framåt, ibland redan under själva traineeperioden.

Programmet i korthet

September 2022
Respektive trainee påbörjar sin anställning samt startar deltagandet i vårt traineeprogram.

September 2022 – februari 2023
Respektive trainee arbetar operativt i perioder om 3 månader inom olika områden på det företag hen är anställd på.

Mars – maj 2023
Respektive trainee arbetar på ett annat företag i branschen, valt i samråd med det företag hen är anställd på.

September 2022 – oktober 2023
En dag/månad träffas alla traineer som ingår i programmet för gemensam utbildning i personlig utveckling/ledarskap.
En gång/månad träffar respektive trainee sin tilldelade mentor.

Oktober 2023
Avslutning och diplomering.

November 2023
Trainee-anställningen övergår i ordinarie tjänst på företaget.

Vilka företag kan vara med?
Programmet riktar sig till både stora och små företag som var och en väljer vilken inriktning deras trainee skall ha (e-handel, logistik eller IT). Respektive företag beslutar även om den del av innehållet i programmet som inte är gemensamt.

Vår referensgrupp som arbetar med programmet består av representanter från;
Ellos Group, Rebel Walls, Vanbruun, ProFlow och Ekan Management.

Vill ni veta mer?
Kontakta Karina Andersson på E-handelsstaden Borås: karina.andersson@ehandelsstaden.se
Tel 0730-23 22 18

Genomförs med stöd av: