LDI 2019

LDI (LEADERSHIP & DEVELOPMENT INITIATIVE)

I november 2019 avslutandes E-handelsstadens första upplaga av vårt uppdaterade ledarskapsprogram – LDI (Leadership Development Initative). Deltagarna har under 2019 kombinerat ledarskapsutbildning med intressanta föreläsningar och utvecklande diskussioner med vars en utvald mentor. Syftet har varit att deltagarna ska utvecklas både i sitt ledarskap och i sin arbetsroll.

Feedbacken från deltagarna har varit positiv, de har uppskattat både upplägg och innehåll. Att ha en grupp, ett nätverk, att genomgå programmet med har också varit uppskattat. Gruppen har bestämt sig för att fortsätta ha träffar även efter programmet och bibehålla det värdefulla utbytet med varandra.

LDI är ett projekt för att främja kompetensen i regionen och går att genomföra tack vare många samarbetsparters. Vi vill rikta ett tack till årets mentorer som bidragit med sin tid och erfarenhet;

– Anders Halvarsson (Livehill)
– Per-Jonas Carlsson (Nasdaq)
– Niklas Ivarsson (Convallia)
– Peter Karlsson Lund (Coast Konsult)
– Ulf Nordgärd (Nordgard Konsult)
– Catrin Wirfalk (Joy and Inspiration)
– Peter Hietala (Easycom)
– Maria Frick (Cavaliere)
– Annika Eriksson (RO-gruppen)
– Hanna Moisander (Hedy Tech)
– Sten Selin (Viskan System)
– Mattias Svensson (Effektiv)

Förutom ett mycket uppskattat ledarskapsinternat och avslutande workshop med Göran Persson har deltagarna även fått ta del av kunskap i föreläsningsform från;

– Johan Davidsson (Distancify)
– Jesper Andersson (Speed Group)
– Sara Degerman Carlsson (SÄS)
– Richard Mattsson (Borås Stad)
– Sofia Norén (Swish)
– Lena Matthijs (Borås Polishögskola)

Ett tack även till Sparbanksstiftelsen Sjuhärad som stöttat med finansiering och de företag som valt att investera i sin personal: Cellbes, Eton Shirts, Hejco, Drivhuset, AMA Group, Viskan Systems, Cavaliere, Proflow, Danske Bank samt NetOnNet.

DELTAGARE LDI 2019

Susanne Heed (Cellbes)
Andrea Stråberg (Eton Shirts)
Sofia Wackling (Hejco)
Sarah Norving (Drivhuset)
Mikael Söderström (AMA Group)
Carl Nordin (Viskan System)
Tommi Reinikainen (Cavaliere)
Emanuel Mäkinen (Proflow)
Madeleine Wollin (Danske Bank)
Pernilla Wadenfors (NetOnNet)

PROJEKTGRUPP FÖR LDI-PROGRAMMET 2019:

Carl-Axel Rosendahl,  Gunnar Hellsten, Göran Persson, Jeanette Regnér, Tina Nyberg, Anna Mattson, Sara Thiel och Tanja Olsson.

LDI föreläsning Swish
LDI Leadership Development Initiative