Digital föreläsning – Sara Ali, LogTrade Technology

Vad är bättre än e-handel och vad är cirkulär logistik och kan det verkligen bli mer hållbart om människor får allting levererat?

Hur kan vi effektivisera transporter, flöden av information och mervärden genom att tänka logistiknätverk snarare än logistikkedjor? Det som idag kallas Internet of Logistics.

Sara Ali, COO & Director of Innovation på LogTrade, tidigare VD på eValent Group föreläser om hur LogTrade under flera år arbetat tillsammans med företag och forskare för att utveckla nya logistikmodeller som kan komma att förändra hur all handel fungerar.

Sara kommer att presentera praktiska exempel på hur produkter har börjat förflytta och sälja sig själva i ett nytt logistiskt ekosystem. Men även hur vem som helst enkelt kan skicka och/eller förflytta något. Detta för att få hållbarhet i logistiken men också nyttja samhällets resurser på ett effektivt sätt. Med ett resurseffektivt logistikflöde kommer näringsliv, slutkonsument och inte minst klimatet gynnas.

En sändning från vårt digitala live-event 3/9
Moderator: Arne B Andersson, PostNordModerator: Arne B Andersson, PostNord

Se föreläsningen här!