E-barometerns årsrapport 2023

E-barometerns årsrapport 2023 – PostNord

Årsbarometern summerar de viktigaste händelserna från 2023 och beskriver konsumenternas beteende gällande leveranser, returer, omnikanal och den växande begagnatmarknaden som kompletteras med en intervju med Tradera. Dessutom summerar PostNord hur årets viktigaste period gick och tar reda på vad framgångsfaktorerna är för apoteksbranschen, den bransch som gått allra bäst under 2023. Baserat på data från e-handlarna tar de reda på vad tillväxttakten och e-handelns totala omsättning summerades till för helåret 2023, samt hur stor e-handelsandelen är av totala försäljningen, fördelat per bransch.

Årsbarometern beskriver också trender som är viktiga att hålla koll på 2024.
PostNord samarbetar även med Google Sverige för att förklara några av trenderna samt gå igenom vad som är viktigt att hålla reda på när tredjepartscookies fasas ut.

Ladda ner E-barometerns årsrapport 2023 här

E-handelsindikatorn januari 2024

Svensk Handels E-handelsindikator för januari månad skattar e-handelns omsättning till 11,6 miljarder kronor. Det är en ökning med 19 procent jämfört med januari 2023 och den starkaste månadsutvecklingen sedan mars 2021.

Efter en lång period av i huvudsak negativa utvecklingstal presterade e-handeln den starkaste månadsutvecklingen på nästan tre år. Svaga jämförelsemånaderna både i januari 2023 och januari 2022 bör dock hållas i åtanke när utvecklingen ska värderas. Fullt upp till nivån samma månad under det starka e-handelsåret 2021 nådde omsättningen inte. Den totala omsättningsökningen på 19 procent i löpande priser motsvarar en ökning av den totala e-handelsvolymen med cirka 14 procent i januari.

Fler handlade för mer

Andelen som e-handlade ökade från 64 procent i januari förra året till 66 procent i år. Den huvudsakliga förklaringen till den ökade omsättningen återfinns dock i en ökning av den genomsnittliga totala köpesumman per e-handelskonsument. Utvecklingstal per varukategori presenteras först i samband med avslutningen av första kvartalet men preliminära indikationer vittnar om  stark omsättningsutveckling i flertalet kategorier under januari jämfört med samma månad under fjolåret.

Läs den fullständiga rapporten här

E-barometern Q3 2023

I rapporten för det tredje kvartalet 2023 ligger extra fokus på konsumenternas och e-handlarnas förberedelser och agerande under Black Week och julhandeln.

Hur många tidigarelägger sina köp till Black Friday, vilka kategorier är mest populära att handla ifrån, hur förbereder sig e-handlarna inför jul och vad tror de om sin försäljning under årets sista månader?

I E-barometern hittar du också intervjuer med giganterna Google, Ikea och Cdon. Ta del av deras tips och få inspiration inför framtida satsningar på Black Week, jul och second hand-marknaden.

Insikter från Q3-rapporten

 • E-handeln ökar med 2 procent jämfört med samma period 2022.
 • Tre kategorier har en positiv tillväxt: Apotek som växte med 23 procent, Kläder & skor samt Hemelektronik båda som växte med 2 procent.
 • De kategorier som tappar mest är Bygghandel som minskar med 14 procent och Böcker & media som minskar med 8 procent.
 • Trots att den ekonomiska oron är hög är julen fortsatt prioriterad av konsumenterna och fler företag än förra året är optimistiska gällande förväntningarna på e-handelsförsäljningen i slutet av året.
 • Rapporten berättar att allt fler tidigarelägger sina julklappsinköp till Black Week samt att allt fler skjuter upp inköp som skulle skett tidigare under året.
 • Det är stor skillnad på vad konsumenterna tror och företagen säger att sista datum för att julhandla online är för att hinna få julklappen i tid.

Hämta hem insikterna som pdf här

E-barometern Q2 2023

Ta del av de senaste insikterna och trenderna inom e-handel i PostNords rapport E-barometern. Vi följer den svenska e-handelns utveckling och presenterar resultatet för varje kvartal – och i en årsrapport.

Rapporten för Q2 2023 där e-handelsutvecklingen presenteras, släpptes 3 oktober och fokuserar på leveranser, returer, betalningar och begagnatmarknaden. I mötet med två aktörer inom dagligvaruhandeln, Markus Wilhelmsson hos Icas Matkasse och Matsmarts Peter Beckius, får vi läsa om vad de tror om framtiden för sin bransch. Patrik Müller från Nets ger flera vassa betalningstips för e-handlare. Dessutom gör vi en återblick till tre möjliga framtidsscenarier för e-handelsutvecklingen 2023–2025 som presenterades i årsrapporten.

Hämta hem insikterna som pdf här

Svensk Handels E-handelsindikator juni-juli

Svensk Handels E-handelsindikator för juni och juli månad visar att e-handelns omsättning i Sverige minskar med 3 procent i juni och ökar med 2 procent i juli jämfört med samma månader föregående år.

Förutom i juli har omsättningsutvecklingen i e-handeln minskat samtliga månader under 2023 hittills med undantag i februari. För hela perioden januari till och med juli har omsättningen totalt minskat med 4 procent mätt både i svenska konsumenters e-handel från enbart svenska aktörer och när e-handeln från utländska aktörer inkluderas. Det är en svag utveckling både sett i ljuset av att förra årets jämförelsetal i sig är svaga jämfört med 2021 samt att inflationen fortfarande är påtagligt högre än normalt.

Det är fortsatt en väldigt utmanande marknad för e-handeln i Sverige och inget tyder på en nära vändning. E-handelsföretag som främst fokuserar på den svenska marknaden kommer sannolikt fortsatt ha det mycket tufft. Mest utmanande är det för de som säljer kapitalintensiva varor som möbler online, ett segment vars omsättning backat med hela 37 procent hittills i år, säger Per Ljungberg, innovationschef på Svensk Handel.

Ladda ner e-handelsindikatorn juni-juli här!

E-barometern Q1 2023

Om E-barometern
PostNord följer i samarbete med HUI Research den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln. E-barometern publiceras en gång per kvartal och bygger på fyra konsumentundersökningar och en företagsundersökning. E-handeln definieras i E-barometern som internetförsäljning av varor som levereras hem, till ett utlämningsställe eller hämtas i butik, lager eller utlämningslokal av konsument. Därmed definieras följande inte som e-handel i E-barometern:

 • Köp i butik som först har bokats via internet
 • Försäljning av tjänster (exempelvis resor, hotell och konsertbiljetter) som sker via internet
 • Nedladdningar av exempelvis musikfiler, filmer och applikationer
 • Internetförsäljning mellan företag
 • Internetförsäljning mellan privatpersoner

E-barometern Q1 2023 baseras på information som samlats in från detaljhandelsföretag i april och maj 2023. Totalt deltog 165 företag i mätningen. Fyra konsumentundersökningar har genomförts med hjälp av KANTAR:s webbpanel. Alla undersökningar är gjorda med ett riksrepresentativt urval av Sveriges befolkning i åldrarna 18–79 år. Den första undersökningen genomfördes i februari 2023, den andra genomfördes i mars 2023 och den tredje undersökningen genomfördes i april 2023 med cirka 1 500 respondenter.

Den fjärde undersökningen genomfördes i april 2023 med 3 152 respondenter. Webbundersökningarna är representativa för de 98 procent av Sveriges befolkning som har tillgång till internet. Kontakta PostNord för detaljerad information om respektive undersökning.

LADDA NER RAPPORTEN HÄR!

Borås Tech Challenge

Save the date!

Techarena Borås bjuder in till Hackaton 11-12 Maj.

Ett trettiotal student- och företagsteam kommer där få tävla i tre kategorier av utmaningar: Hållbar digital rörelse och motion, Delningsekonomi och cirkulära flöden samt Öppen klass.

Anmälan öppnar i slutet av mars.

Läs mer om Techarena Borås och eventet här

21 FEBRUARI – RETAIL DAY 2023

Den 21 februari mellan klockan 09.00 och 12.00 livesänds årets första upplaga av PostNord Retail Day.

I en perfekt storm möter detaljhandeln en osäker framtid, där gårdagens premisser kan omkullkastas över en natt. Det ekonomiska läget pressar retail-företag till att både kapa kostnader och hitta nya intäktsströmmar. För att överleva och vinna slaget om konsumenterna i en extraordinär tid som präglas av komplexitet och ovisshet, behöver vi utmana gamla sanningar och hitta nya lösningar.

Succé eller konkurs – skiljelinjen kan vara hårfin när ingen vet hur omvärldsekonomin kommer att utvecklas den närmaste tiden. I en orolig omvärld blir det ofta fokus på det kortsiktiga – att frigöra likviditet, konvertera och släcka potentiella bränder – och i en lågkonjunktur kommer ingenting automatiskt. För att ta sig ur stormen som vinnare krävs det mod, innovationer och nya affärsmodeller – och inte minst – en långsiktig plan framåt.

Under Retail Day i februari 2023 presenteras  höjdpunkterna från PostNord E-barometern årsrapport 2022. Det bjuds in aktuella gäster med olika perspektiv från branschen, som delar modiga initiativ, innovationer och samarbeten, där de sett en tydlig effekt på framgång. Experter och forskare bidrar med analyser och nya insikter. Ambitionen är att inspirera dig, att utmana gamla sanningar och förhoppningsvis väcka nya tankar som kan hjälpa dig på din resa.

ANMÄL DIG HÄR!

E-barometern Q3 2022

E-barometern publiceras en gång per kvartal (i februari, maj, september och november) och bygger på fem konsumentundersökningar och en företagsundersökning. E-handeln definieras i E-barometern som internetförsäljning av varor som levereras hem, till ett utlämningsställe eller hämtas av konsument i butik, lager eller utlämningslokal. E-barometern tas fram i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research.

Hur har e-handeln utvecklats under Q3 2022?

Under Q3 2022 minskade e-handeln med 5 procent jämfört med samma period 2021. Det är dock en upphämtning i jämförelse med första och andra kvartalet, där E-barometern visade en nedgång på minus 8 procent.

Nedgången bör dock sättas i perspektiv till den enorma tillväxt som skedde under pandemin. Det vi ser nu är snarare en stabilisering av e-handeln än en negativ utveckling. Faktum är att e-handelstillväxten just nu ligger över sin historiska trendkurva trots nedgången efter pandemin.

För första gången syns en minskning i prognosen för julhandeln. Den håller sig dock fortfarande över 8,4 miljarder kronor där den låg innan pandemin år 2019. Andelen konsumenter som tänker köpa julklappar på nätet minskar i år från 63 till 61 procent i jämförelse med förra året. Dessutom minskar konsumenternas snittbudget för julklappar med drygt 100 kronor till 2 380 kronor per person. Var tredje konsument planerar att handla under Black Week och en trend är att allt fler väljer att köpa sina julklappar då.

LADDA NER RAPPORTEN HÄR