Om oss

Om oss

E-handelsstaden Borås målsättning är att utveckla vår regions position som ett modernt handelsområde in i framtiden och skapa möjligheter till investeringar, etableringar och tillväxt.

E-handelsstaden Borås är en plattform för samspel mellan näringslivet, Borås Stad, Högskolan i Borås och övriga utbildningsaktörer. Vår vision är att Boråsregionen ska bli Nordens självklara handelsnav!

Detaljhandel

Boråsregionen har en stark tradition inom detaljhandel och som Nordens ledande område inom distanshandel.

Vi har byggt upp en kompetens inom logistik och en välutvecklad infrastruktur som ger oss en fördel jämfört med andra, och som utgör grunden för en framgångsrik digital handel. Men det som verkligen gör regionen unik är människorna.

Här kryllar det av erfarna entreprenörer som har viljan att förverkliga sina visioner och stora idéer. Med en gemensam syn och ett engagemang för Boråsregionen har det gett upphov till föreningen E-handelsstaden Borås.

Från start

E-handelsstaden Borås startades 2014 som en ideell förening och redan då togs de första initiativen till våra populära frukostföreläsningar.

2015 gick vi över till att bli en ekonomisk förening och visionen om att befästa Borås som Nordens självklara handelsnav sattes. En vision som föreningen tillsammans med sina medlemsföretag jobbar mot dagligen för att uppnå!

Styrelsen

Sten Selin, Viskan System (ordförande)
Hanna Moisander, HedyTech
Mikael Rosendahl, AMA Group
Daniel Hjelmgren, Högskolan Borås
Tina Arekvist Lundell, Vuxenutbildningen Borås Stad
Anders Glemfelt, Näringslivsenheten Borås Stad
Per Henriksson, PS Auction
Tony Olofsson, Consortio Fashion Group
Per Carlsson, NetOnNet

Anna Mattsson, Borås Stad (suppleant)

Johnny Ericsson, Ellos Group (adjungerad)
Jeanette Regnér, E-handelsstaden Borås (adjungerad)
Peter Hietala, Easycom (adjungerad)

Arne B Andersson, PostNord (senior advisor)
Anders Halvarsson, Scandinavian Photo (senior advisor)

Valberedning

Kennerth Thulin
Tomas Jönsson
Anders Halvarsson, Scandinavian Photo
Katharina Woss, Svensk Digital Handel