Kompetens

Kompetens

Målet är att kontinuerligt säkra tillgången på relevant arbetskraft på hemmaplan, för våra medlemmar. Det gör vi genom att kartlägga framtida kompetensbehov och i tät samverkan med regionens utbildningsaktörer konkretisera utbildningsplaner och arbeta för genomförande av relevanta utbildningar.
Vi behöver gymnasieutbildningar, YH-utbildningar, företagsspecifika kurser och akademiska utbildningsprogram samt forskning och utveckling inom handel för att fortsätta ligga i framkant inom området.

E-HANDELSSTADEN BORÅS ÄR ENGAGERAD I ETT FLERTAL OLIKA UTBILDNINGAR SOM VI KORT PRESENTERAR NEDAN

IT projektledare – kurs för yrkesverksamma

I de behovsinventeringar som vi genomförde 2018 och 2019, där ett urval av våra medlemmar bjöds in att besvara en enkät om deras framtida rekryteringsbehov, märktes en stor efterfrågan på IT-projektledare. Detta behov har uppmärksammats av Borås Yrkeshögskola som hösten 2020 erbjuder en kurs på 80 YH-poäng, som ska ge kompetens att driva projekt såväl internt som externt. Kursen innehåller även delkurser i Agil projektmetod, kravställning och IT-projektledning. Kursen kan kombineras med arbete och kräver minst 2 års arbetslivserfarenhet från IT eller IT teknisk miljö.
För mer information läs här.

Systemutevcklare.NET

År 2018 genomförde vi en behovsinventering där ett stort antal av våra medlemmar besvarade frågor om deras framtida rekryteringsbehov. Störst behov fanns inom yrkesområdet IT och ojämförligt störst efterfrågan var det på systemutvecklare. Som ett direkt svar på detta skapades en ny utbildning tillsammans med Borås Yrkeshögskola. Den nya utbildningen Systemutvecklare.NET startade hösten 2019 med 30 deltagare och hösten 2020 startar en ny kull studenter. Utbildningen ger den kompetens som krävs för att självständigt designa en enklare databasmodell och implementera den i en SQL-databas. En fjärdedel av utbildningen är LIA-praktik (Lärande i arbete).
För mer information läs här.

Management av digital handel

Vårt samarbete med Högskolan i Borås har resulterat i ett tvåårigt masterprogram. Programmet startade hösten 2017 och riktar sig till studenter som vill driva strategisk utveckling inom e-handelsföretag. Där förenas fördjupade kunskaper i företagsekonomi med kunskaper om digitala verktyg och handelns villkor. Marknadsföring och ledarskap kombineras med studier i datamining och e-business. Efter avklarad utbildning kommer studenterna kunna ta fram nya affärsmodeller och arbetssätt för att följa utvecklingen och arbeta som marknadsanalytiker, controllers och affärsutvecklare mm.
För mer information läs här.

E-Commerce Product Manager

Vi har ett samarbete med Yrkeshögskolan i Uddevalla för att studenter på Borås Yrkeshögskola skall kunna läsa till E-handelsutvecklare på distans. Det är en tvåårig utbildning där digital kommunikation, försäljning och tekniska lösningar för webb och mobila plattformar är i fokus. För mer information läs här.

Digital Business Developer

Vår kontinuerliga dialog med YH-myndigheten, branschorganisationer, lokalpolitiker samt Västra Götalandsregionen har banat väg för en tvåårig YH-utbildning som drivs av Borås Yrkeshögskola i nära samarbete med våra medlemsföretag. Deltagarna får därigenom utmärkta praktikmöjligheter och ett högklassigt nätverk i branschen. Utbildningen ger den kompetens som deltagarna behöver för att kunna arbeta med affärsutvecklande processer inom B2C och B2B. Flera kullar studerande har redan utexaminerats och utbildningen har beviljats fortsättning av YH-myndigheten.
För mer information läs här.

Ny företagsforskarskola i digital handel

Doktorandutbildningen INSiDR (Industrial Graduate School in Digital Retailing) ger branschen tillgång till kompetenta medarbetare som både kan driva och utveckla forskningen inom det digitala området. Fokus ligger på de utmaningar som den digitala omvandlingen av handelsbranschen medför samt att förstå och förutse olika konsumentbeteenden för att kunna skapa nya framgångsrika affärslösningar. Den första kullen doktorander påbörjade utbildningen hösten 2018 på Högskolan i Borås, i samarbete med Jönköpings Universitet.
För mer information läs här.

Teknikprogrammet med inriktning logistik och e-handel

I samverkan med Sven Eriksonsgymnasiet har en utbildning arbetats fram, som kan liknas vid en gymnasial industriell ekonomiutbildning. Programmet startade hösten 2017 och har beviljats kvalitetsstatusen ”spetsutbildning”, vilket bland annat möjliggör studentintag från hela riket. Kombinationen av grundkurser i teknik, ekonomi och matematik ger eleverna en bra grund för att utveckla kunskaper inom logistik och digital handel. Programmet har stort fokus på Asien och Kina och ett samarbete har etablerats med skolor och universitet i Shanghai och Peking. Vårt engagemang i programmet är stort och representation finns i programrådet.
För mer information läs här.

BEHOVSINVENTERING 2019

66 av E-handelsstaden Borås medlemmar, som verkar inom e-handel, logistik och IT, har bjudits in att besvara en enkät med frågor om deras framtida rekryteringsbehov. Läs mer i vår rapport.

Läs och ladda ner vår rapport här

Antal studenter som examineras från utbildningar inom våra behovsområden kommande år i Borås

Arbetsgrupp

Johnny Eriksson, Ellos Group (sammankallande)
Per Carlsson, NetOnNet
Mikael Rosendahl, AMA Group
Daniel Hjelmgren, Högskolan i Borås
Tina Arekvist Lundell, Vuxenutbildningen i Borås
Sten Selin, Viskan System
Karina Andersson, KA Konsult
Henrik Koskela, Borås Yrkeshögskola
Therese Bengtsson, WooCode
David Landerborn, Optidev
Anna Grudén, Sven Eriksonsgymnasiet

Kontaktuppgifter

Johnny Eriksson
Telefon: 033-16 04 51
E-mail: johnny.eriksson@ellos.se