Kompetens

Kompetens

Målet är att kontinuerligt säkra tillgången på relevant arbetskraft på hemmaplan, för våra medlemmar. Det gör vi genom att kartlägga framtida kompetensbehov och i tät samverkan med regionens utbildningsaktörer konkretisera utbildningsplaner och arbeta för genomförande av relevanta utbildningar.
Vi behöver gymnasieutbildningar, YH-utbildningar, företagsspecifika kurser och akademiska utbildningsprogram samt forskning och utveckling inom handel för att fortsätta ligga i framkant inom området.

 

E-handelsstaden Borås har ett nära samarbete med Sven Eriksonsgymnasiet, Borås Yrkeshögskola och Högskolan i Borås. Samarbetet resulterar bland annat i ett stort engagemang i flera utbildningar på olika nivåer, som vi kort presenterar nedan.

På vår sida jobbamedehandel.se (se här) hittar du fler eftergymnasiala utbildningar som finns i vår region och leder till yrken inom e-handel, tech och logistik.

kravställande IT-projektledare

Kurs för yrkesverksamma.

Läs mer

I de behovsinventeringar som vi genomförde 2018 och 2019, där ett urval av våra medlemmar bjöds in att besvara en enkät om deras framtida rekryteringsbehov, märktes en stor efterfrågan på IT-projektledare. Detta behov har uppmärksammats av Borås Yrkeshögskola som nu erbjuder en kurs på 80 YH-poäng, som ska ge kompetens att driva projekt såväl internt som externt. Kursen innehåller även delkurser i Agil projektmetod, kravställning och IT-projektledning. Kursen kan kombineras med arbete och kräver minst 2 års arbetslivserfarenhet från IT eller IT teknisk miljö.

För mer information läs här.

Systemutvecklare.NET

Ta fram och utveckla IT-system.

Läs mer

År 2018 genomförde vi en behovsinventering där ett stort antal av våra medlemmar besvarade frågor om deras framtida rekryteringsbehov. Störst behov fanns inom yrkesområdet IT och ojämförligt störst efterfrågan var det på systemutvecklare. Som ett direkt svar på detta skapades en ny utbildning tillsammans med Borås Yrkeshögskola. Den nya utbildningen Systemutvecklare.NET startade hösten 2019. Utbildningen ger den kompetens som krävs för att självständigt designa en enklare databasmodell och implementera den i en SQL-databas. En fjärdedel av utbildningen är LIA-praktik (Lärande i arbete).

För mer information läs här.

Management av digital handel

Stärk den svenska handelsnäringen.

Läs mer

Vårt samarbete med Högskolan i Borås har resulterat i ett tvåårigt masterprogram. Programmet startade hösten 2017 och riktar sig till studenter som vill driva strategisk utveckling inom e-handelsföretag. Där förenas fördjupade kunskaper i företagsekonomi med kunskaper om digitala verktyg och handelns villkor. Marknadsföring och ledarskap kombineras med studier i datamining och e-business. Efter avklarad utbildning kommer studenterna kunna ta fram nya affärsmodeller och arbetssätt för att följa utvecklingen och arbeta som marknadsanalytiker, controllers och affärsutvecklare mm.

För mer information läs här.

INTERNATIONELL HANDEL OCH IT

Skapa framtidens e-handel och internettjänster.

Läs mer

I kandidatprogrammet omsätts den mångåriga erfarenhet och kunskap om handelns specifika förutsättningar som finns vid Högskolan i Borås och regionens näringsliv. Under tre år får studenterna utbildning i företagsekonomi, marknadsföring och ledarskap med fokus på näringens specifika förutsättningar. Detta kombineras med studier i hur IT-baserade informationssystem designas och används för att stödja och utveckla företagets affärer, vilket är en central angelägenhet för alla handelsföretag. Det avslutande året innehåller både praktik och ett avslutande examensarbete.

För mer information läs här.

Digital Business Developer

Driv affärsutveckling och digital marknadsföring.

Läs mer

Vår kontinuerliga dialog med YH-myndigheten, branschorganisationer, lokalpolitiker samt Västra Götalandsregionen har banat väg för en tvåårig YH-utbildning som drivs av Borås Yrkeshögskola i nära samarbete med våra medlemsföretag. Deltagarna får därigenom utmärkta praktikmöjligheter och ett högklassigt nätverk i branschen. Utbildningen ger den kompetens som deltagarna behöver för att kunna arbeta med affärsutvecklande processer inom B2C och B2B. Flera kullar studerande har redan utexaminerats och utbildningen har beviljats fortsättning av YH-myndigheten.

För mer information läs här.

INSiDR

Företagsforskarskola i digital handel.

Läs mer

Doktorandutbildningen INSiDR (Industrial Graduate School in Digital Retailing) ger branschen tillgång till kompetenta medarbetare som både kan driva och utveckla forskningen inom det digitala området. Fokus ligger på de utmaningar som den digitala omvandlingen av handelsbranschen medför samt att förstå och förutse olika konsumentbeteenden för att kunna skapa nya framgångsrika affärslösningar. Den första kullen doktorander påbörjade utbildningen hösten 2018 på Högskolan i Borås, i samarbete med Jönköpings Universitet.

För mer information läs här.

Teknikprogrammet

Inriktning logistik och e-handel.

Läs mer

I samverkan med Sven Eriksonsgymnasiet har en utbildning arbetats fram, som kan liknas vid en gymnasial industriell ekonomiutbildning. Programmet startade hösten 2017 och har beviljats kvalitetsstatusen ”spetsutbildning”, vilket bland annat möjliggör studentintag från hela riket. Kombinationen av grundkurser i teknik, ekonomi och matematik ger eleverna en bra grund för att utveckla kunskaper inom logistik och digital handel. Programmet har stort fokus på Asien och Kina och ett samarbete har etablerats med skolor och universitet i Shanghai och Peking. Vårt engagemang i programmet är stort och representation finns i programrådet.

För mer information läs här.

BEHOVSINVENTERING 2019

66 av E-handelsstaden Borås medlemmar, som verkar inom e-handel, logistik och IT, har bjudits in att besvara en enkät med frågor om deras framtida rekryteringsbehov. Läs mer i vår rapport.

Läs och ladda ner vår rapport här

Antal studenter som examineras från utbildningar inom våra behovsområden kommande år i Borås

Arbetsgrupp

Per Carlsson, NetOnNet
Mikael Rosendahl, AMA Group
Tina Carlson Ingdahl, Högskolan i Borås
Åsa Netterlund, Vuxenutbildningen i Borås
Amelie Bååth, NetOnNet
Karina Andersson, KA Konsult (sammankallande)
Henrik Koskela, Borås Yrkeshögskola
Therese Bengtsson
David Landerborn, Optidev
Anna Grudén, Sven Eriksonsgymnasiet
Patrik Hedberg, Högskolan i Borås

Kontaktuppgifter

Karina Andersson
Telefon: 0730-232218
E-mail: karina.andersson@ehandelsstaden.se