Frukostföreläsning – Malin Sundström

Urban Change – pandemins lärdomar och förändrade strategier i svensk detaljhandel

Svensk detaljhandel har som övrig detaljhandel i världen genomgått ett stålbad under Covid-19 pandemin. Fler konsumenter har ibland valt att e-handla i stället för att besöka den fysiska butiken och detaljhandeln har varit snabb på att erbjuda både e-handel och fysisk butikshandel. Även om försäljningssiffror visar att en del konsumenter går tillbaka till de fysiska försäljningskanalerna när pandemin klingar ut, har flera kedjor omvärderat strategier och perspektiv. Därför finns det goda skäl att tro att handeln kommer att bli mer innovativ och överraska med nya mötesformer som kombinerar e-handel och butikshandel. Sådan förändring kommer också att påverka stadsbilden och stadens organisering, där fenomen som t.ex. paketboxar och paketombud ökar.

Lyssna på Malin Sundström, när hon redogör för förändrade strategier bland större svenska detaljhandelsaktörer. Vi kommer att få se mycket större regionala skillnader vad gäller detaljhandelns hur, var och när. Och konkurrensen från internationella så kallade ”pure players” i kombination med en svagare ekonomi, kommer också att påverka den svenska detaljhandelns vad, det vill säga, utbud och prisläge. Sammantaget leder dessa förändringar till en förändrad stadskärna, där de mest kreativa och/eller digitalt drivna detaljhandelsaktörerna tar positioner tillsammans med de tydligt nischade aktörerna. Under föreläsningen kommer Malin också att berätta om en specifik Borås-studie som undersökt Boråsarnas digitala och analoga köpbeteende och hur konsumtionsmönster påverkar stadens organisering. Denna studie har genomförts av Malin och Gunnar Hellsten tillsammans med E-handelsstaden Borås med finansiellt stöd av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.

Malin Sundström är Ekonomie Doktor och docent vid Malmö Universitet/Institutionen för urbana studier. Hon har lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med företag och bedriver forskning till nytta för näringsliv och samhälle. Ett särskilt viktigt område i hennes forskning är e-handel och digitalisering. Just nu är hon aktuell som forskningsledare för ett projekt finansierat av Handelsrådet, där hon tillsammans med forskarkollegor, undersöker hur handelsaktörernas åtgärder p.g.a. pandemin påverkar strategier och motståndskraft.

Se föreläsningen här!

[display-posts image_size="full" category="Event-push" excerpt_length="6" include_excerpt="true" excerpt_more="Läs mer" excerpt_more_link="true" posts_per_page="10"]