15 november – Den hållbara e-handeln

Hållbarhet blir en allt viktigare fråga i vårt samhälle och det är ingen tvekan om att det framgent kommer att vara en av de viktigaste framgångsfaktorerna inom e-handeln. I takt med att medvetenheten kring miljö och social hållbarhet ökar hos både konsumenter och företag blir också kraven på en hållbar e-handel fler. Att arbeta med hållbarhet är ett stort och omfattande arbete.

För att ta del av hur olika branscher arbetar, få nya idéer och inspireras i det långsiktiga hållbarhetsarbetet och kanske t o m hitta sätt att samarbeta kring en av vår tids viktigaste frågor, har vi bjudit in ett antal lokala och välkända företagsnamn för ett panelsamtal.

PANELDELTAGARE
Erik Hedlund – Strategy & Business Transformation, Eton Shirts
Kristin Gullberg – Business Developer, Boråstapeter
Marielle Krus – Sustainability Manager, Bubbleroom
Per Henriksson – CEO, PS Auction
Felix Ljungberg – Hållbarhetsansvarig, Sparbanken Sjuhärad
Ann Carlsson – Sustainability Manager, Blåkläder

 

MODERATOR – Josephine Darlington, Head of ASTER
Vi är mycket glada över att kunna presentera Josephine Darlington, Head of ASTER – Alliance for Sustainable E-commerce som moderator denna morgon.ASTER (Alliance for sustainable e-commerce) är en plattform som samlar organisationer från samhälle, näringsliv och akademi – i syfte att tillsammans jobba för att Sverige ska gå före och visa världen att e-handeln kan vara effektiv, konkurrenskraftig och hållbar.

 

”Sidekick” till Josephine denna morgon är Arne B Andersson.

Arne arbetade i många år bl a som E-handelsexpert på Postnord och är idag senior e-handelsrådgivare på Svensk Handel. Han ansvarar även för Svensk Handels logistiknätverk som är ett nätverk för logistikchefer med syfte att vara opinionsbildare och driva viktiga frågor för branschen. Ett exempel har varit att ta fram branschöverenskommelsen för fossilfria leveranser.

 

 

Välkommen på frukostmingel och föreläsning!
Onsdagen den 15 November
Tid: Kl 7.00 – 8.45
Plats: Textile Fashion Center
För medlemmar och deras gäster serveras frukost på The Company kl 7.00 – 7.35
Föreläsning i Vestindien kl 7.45 – 8.45