LDI 2020/2021

E-HANDELSSTADENS LEDARSKAPSUTBILDNING
LDI (Leadership & Development Initiative)

Syftet med LDI är att deltagarna ska skapa ett eget nätverk, få personlig utveckling och ges flera verktyg inför framtida ledaruppdrag.
Nätverket ska också vara en plattform för föreningens medlemsföretag att utveckla kompetensen inhouse, så att vi kan sprida kunskap och därigenom stärka vår position som Nordens självklara handelsnav. Då blir det också attraktivt för unga ledare att stanna i Boråsregionen.

Innehåll 2020/2021 (med reservation för viss förändring):
4 dagars workshop i ledarskap, ledd av Göran Persson
(Internat vid 2 av utbildningsdagarna)
4 utbildningstillfällen under året
4 träffar med en utsedd mentor

För vem?
Våra medlemsföretag kan nominera en framtida ledare

Projektledare: Carl-Axel Rosendahl
Utbildningsansvariga: Gunnar Hellsten och Göran Persson i samarbete med E-handelsstaden Borås.

Mentorer
Mentorer för 20/21 presenteras under hösten.

Ansökningsperiod: 1 augusti – 30 september 2020
Kursstart: Årsskiftet 2020/2021 (beroende på rekommendationer FHM)
Kursavslutning: Presenteras senare.
Kostnad: 12 000 kr/deltagare

PROJEKTGRUPP FÖR LDI-PROGRAMMET 2020/2021:
Carl-Axel Rosendahl, Gunnar Hellsten, Göran Persson, Jeanette Regnér, Tina Nyberg och Anna Mattson.

Har du frågor? Hör av dig till:
Carl-Axel Rosendahl
Mobil: 0701-77 10 49
E-mail: carlaxel.rosendahl@gmail.com

 

Med stöd från: