LDI 2021/2022

E-HANDELSSTADENS LEDARSKAPSPROGRAM
LDI (Leadership & Development Initiative)

Syftet med LDI är att deltagarna ska skapa ett eget nätverk, få personlig utveckling och ges flera verktyg inför framtida ledaruppdrag.
Nätverket ska också vara en plattform för föreningens medlemsföretag att utveckla kompetensen inhouse, så att vi kan sprida kunskap och därigenom stärka vår position som Nordens självklara handelsnav. Då blir det också attraktivt för unga ledare att stanna i Boråsregionen.

Innehåll 2021/2022 (med reservation för viss förändring):

4 dagars workshop i ledarskap, ledd av Göran Persson:
Att agera som ledare handlar om att motivera och engagera andra att sträva mot de gemensamma målen. Vill du lyckas med det behöver du först kunna leda dig själv. Sen behöver du ha en innehållsrik verktygslåda för att kunna hantera de olika utmaningar som ett ledarskap innebär.

Under utbildningens 4 heldagars workshopar (2+1+1) kommer du bl.a. att få genomföra en test där du själv får skatta hur du tror att andra upplever dig och ditt beteende. Dessutom kommer minst 6 andra personer som du själv väljer ut att göra samma skattning av dig.  Resultatet av denna test kommer vi att återkoppla under dag 1. Syftet med testen är att du ska få en bilda av dina styrkor och svagheter samt underlag för ta fram en egen utvecklingsplan.

Övriga inslag i dessa 4 dagar handlar om att ge dig många olika verktyg för att hantera: ledarskap, grupputveckling, att skapa motivation och engagemang, konflikthantering, feedback, presentationsteknik, att skapa effektiva möten, kommunikation och kroppsspråk mm.

Dagarna genomförs som upplevelsebaserad utbildning vilket innebär en mängd olika aktiviteter: föreläsningar, gruppövningar, rollspel, diskussioner, reflektionspass mm.

4 utbildningstillfällen under året med föreläsare
4 träffar med en utsedd mentor


För vem?

Våra medlemsföretag, nominera en medarbetare ni vill satsa på eller anmäl dig själv.

Projektledare: Carl-Axel Rosendahl
Utbildningsansvariga: Gunnar Hellsten och Göran Persson i samarbete med E-handelsstaden Borås.

Mentorer
Mentorer  presenteras innan kursstart.

Ansökningsperiod: stängd för den här omgången
Kursstart: 4 oktober 2021
Kursavslutning: Presenteras senare.
Kostnad: 8500 kr/deltagare

Projektgrupp för LDI-programmet 2021:
Carl-Axel Rosendahl, Gunnar Hellsten, Göran Persson, Jeanette Regnér, Tina Nyberg och Anna Mattson.

Har du frågor? Hör av dig till:
Carl-Axel Rosendahl eller Jeanette Regnér
Mobil: 0701-77 10 49
E-mail: carlaxel.rosendahl@gmail.com

 

Med stöd från: