Jobba med e-handel

Jobba med e-handel

Att lyckas attrahera unga människor till e-handelsbranschen är avgörande för både hållbar och långsiktig tillväxt i vår region. En stor utmaning för branschen i Sjuhäradsbygden är bristen på kompetens. En del företag har tvingats outsourca delar av sin verksamhet och andra har blivit tvungna att etablera satellitkontor utanför regionen, för att lösa problemet.

E-handelsstaden Borås arbetar därför med att:
• Synliggöra den bredd av yrkesmöjligheter som finns inom branschen (där vi inkluderar logistik och tech) för framtidens arbetskraft i åldern 18-25 år.
• Lyfta branschens attraktionskraft som arbetsgivare.
• Inspirera målgruppen att intressera sig för yrken inom branschen och söka sig till relevanta utbildningar alternativt starta sin yrkesbana inom branschen.

Genom rörligt material och bildmaterial vill vi nå och engagera ungdomar och unga vuxna som står inför viktiga, karriäravgörande val av studier och framtida yrken.

Hur gör vi detta?
• Ett antal korta filmer som visar upp unga yrkesverksamma på olika företag (våra medlemmar) där igenkänningsfaktorn/identifikation är av största vikt.
• Vi visar olika yrken/roller – med olika krav på utbildning som bakgrund.
• Filmerna visas i digitala kanaler med målgruppen ungdomar i åldern 18-25 år och används på en landningssida (se här).
• På landningssidan publicerar information om tillgängliga utbildningar i vår region kopplat till rollerna.

Mål
Vårt mål är att det lokala näringslivet, inom e-handel och dess kringtjänster, ska lyftas fram som en attraktiv bransch att arbeta i. Detta hjälper till att trygga den framtida kompetensförsörjningen och leder till att konkurrenskraften stärks för näringslivet i Sjuhärad, både i Sverige och internationellt.

Har du frågor? Hör av dig till:
Karina Andersson på E-handelsstaden Borås: karina.andersson@ehandelsstaden.se
Tel 0730-23 22 18

Genomförs med stöd av: