Inkubatorn i Borås AB

Vi erbjuder innovatörer, entreprenörer och nya tillväxtföretag ett anpassat affärsutvecklingsstöd för snabbare kommersiell marknadsetablering.

www E-post