Atracco AB

Atracco AB  ingår i LKQ Corporation som är en ledande leverantör av alternativa och special detaljer för att reparera och förbättra bilar och andra fordon. LKQ har verksamhet i Nordamerika, Europa och Taiwan. LKQ erbjuder sina kunder ett brett sortiment av reservdelar, utrustning och förbrukningsmaterial för att reparera bilar, lastbilar och fritidsfordon.

Vi är en ledande aktör inom demontering, återvinning och renovering av OEM delar till bilar.

Vi är ca 380 st anställda i Sverige och 300 st i övriga länder.

www E-post