The Key To Future Success

Strategisk kompetensförsörjning
– en framgångsfaktor

• Hur ska e-handelsbranschen i Boråsregionen se ut om 10 år?
• Hur ska vi ta oss dit?
• Vad krävs av företagen och av E-handelsstaden Borås som förening?

För att fortsätta vara framgångsrika, konkurrenskraftiga och hållbara är det avgörande att arbeta kontinuerligt med företagets framtida kompetensförsörjning. Detta gäller både kompetensutveckling av befintlig personal och behovet av nya medarbetare med färska kunskaper. I syfte att inspirera våra medlemmar till att arbeta strategiskt med detta har vi startat projektet ”The Key to Future Success”.

Vårt mål är att Sjuhäradsbygden ska vara en attraktiv region för dem som vill arbeta och etablera sig inom e-handel, logistik och tech. I regionen ska finnas rätt kompetens i både bredd och spets. För att nå detta mål behövs fler välutbildade och kompetenta personer, relevanta utbildningar och att företagen engagerar sig i innehållet i dessa.

Inom ramen för projektet kommer vi arrangera inspirationsföreläsningar, workshops och aktiviteter för att stärka företagens motivation och vilja att satsa på den strategiska kompetensförsörjningen. Vi kommer arrangera mötesplatser för företag, studenter och utbildningsaktörer samt skapa partnerkontrakt mellan regionala utbildningar av olika karaktär och våra medlemsföretag.

Projektet ska leda till att konkurrenskraften stärks för e-handelsbranschen i Sjuhärad både i Sverige och internationellt, vilket bidrar till att Boråsregionen fortsätter vara Nordens självklara handelsnav.

Projektets syfte är att inspirera våra medlemmar till att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning. För att fortsätta vara ett framgångsrikt, konkurrenskraftigt och hållbart företag är den framtida kompetensförsörjningen avgörande. Både vad gäller kompetensutveckling av befintlig personal och behovet av nya medarbetare med färska kunskaper.

Låter detta intressant?
För frågor eller mer information kontakta:
karina.andersson@ehandelsstaden.se

 

Med stöd från: