Första mötet med Advisory Board

Välkomna till en blogg vars avsikt är att berätta om hur forskningsprojektet avlöper, vad vi gör, vilken typ av kunskap som uppstår och framför allt – att möjliggöra delaktighet. Forskning är ofta en ganska ”sluten” process och det är först när resultaten är klara som allmänheten har möjlighet att läsa om vad som framkommit. Så vill vi inte ha det i det här projektet. Vi vill ha en öppen och transparent process där intresserade människor ges möjlighet att lära sig något under hela projekttiden, följa med i de resonemang som förs och kanske också komma med inspel och förslag till projektdeltagarna.

Vad är det då vi undersöker i forskningsprojektet?

Vi undrar vad en ökad e-handel kommer att innebära för stadens struktur och dess funktion. Vi undrar också vilka utmaningar som är särskilt tydliga och vilka långsiktiga konsekvenser som kan uppstå på grund av dessa utmaningar.

Syftet med projektet är att identifiera vilka områden och frågor som kommer att få mer eller mindre betydelse för utformningen av staden Borås. Det vetenskapliga syftet är att producera ny kunskap om sambanden mellan städers transformation och ökad e-handel.

Varför är det viktigt att undersöka dessa frågor?

Forskning som studerar samband mellan städers förändring och ökad e-handel är nästintill obefintlig, vilket är anmärkningsvärt eftersom vi vet att detaljhandeln historiskt har varit en viktig variabel i den ekvation som sammantaget bidrar till hur staden planeras och organiseras. Om detaljhandeln i allt högre grad omfattar e-handel, där konsumenter kan handla varor från världens alla hörn med bara ett knapptryck och få varorna hemlevererade eller upphämtade hos ett ombud, kommer inte staden då att behöva omorganiseras? På bara ett årtionde har sättet som konsumenter handlar varor på förändrats dramatiskt och utmanar stadens organisering med fenomen som t.ex. säsongsvarierad köbildning vid utlämningsplatser, överfulla hyllor hos paketombuden och nya behov av hemleveranser för både bulk- och dagligvaror.

Kommer stadens torg att ha samma funktion i framtiden som de haft historiskt, hur kommer städernas paradgator att se ut om fastigheternas bottenlokaler inte har skyltfönster och shoppingerbjudanden och kommer e-handelsformatet och hybridformat som click-and-collect att ta samma synliga plats i staden som butikshandeln tidigare gjort? Hur blir det med den ökande mängden hemleveranser och hur kommer det att påverka staden? Kommer vi att få se fler paketombud, fler postboxar för e-handelspaket, drönarleveranser och hur kommer konsumenter att hantera ”den sista milen” (dvs hur ska de transportera hem sina e-handelspaket i framtiden) och vilka konsekvenser får det för staden?

Som ni förstår är frågorna många i det här projektet och avsikten är inte att besvara alla utan att fokusera på det som vi menar är viktigast. Till vår hjälp att sortera bland alla utmaningar har projektet ett rådgivande organ, ett Advisory Board, som består av: Catrin Wirfalk, Hanna Lassing, Joakim Hedin och Kajsa Hjelm. Och igår träffades vi för första gången för att bolla idéer och frågor, vilket ledde till spännande diskussioner som hade sin bas i de tydliga krafter/strömningar som påverkar stadens transformation: Inköpsmönster, Arbetsliv, Klimat & Hållbarhet.

Vi var relativt överens om att ökad e-handel kommer att medföra fler hemleveranser men att det också kan leda till nya leveransformat i form av ”pick-up-stationer” där konsumenter stannar till med bilen och får sina varor ilastade i bagaget. Leveransproblematiken och kopplingen till ökad trafik och miljöutmaningar blir därmed tydlig.

Vi diskuterade också ett förändrat arbetsliv och hur pandemin påverkat utvecklingen mot att fler arbetar hemifrån och insikten om att det fungerar bra, antingen direkt hemifrån eller via delade kontorslokaler. Om vi efter pandemin kommer att fortsätta arbeta hemifrån så innebär det stora förändringar på staden. Närmiljön kring våra boenden blir viktigare, utbudet och servicefunktionerna måste bli bättre och det kommer att behövas innovativa lösningar för hur fysisk handel och e-handel kan samverka med t.ex. delade kontorslokaler.

Klimat- och miljöutmaningar svävar som ett moln över diskussionen. Kommer ökad e-handel att innebära trafikkaos, luftföreningar och köer och kan vi i så fall förebygga den typen av problematik? Hur hanterar vi den ökade mängden ”e-handelsskräp” i form av kartong, well och plast, material som idag tenderar att ta störst plats vid våra återvinningsstationer och i hushållssoporna?

Ja, som ni märker blev frågorna inte färre efter gårdagens möte med Advisory Board, utan snarare fler. Men det är spännande och vi är superglada att få hjälp i vårt projekt av dessa kloka Boråsare.

Fortsättning följer//Malin Sundström