Vad ska staden finnas till för?

Det är många som menar att handeln är grundstenen för att en stad överhuvudtaget existerar där stadskärnan ofta varit den naturliga platsen för handel och folkliv. För att köpa något har konsumenten varit tvungen att fysiskt besöka en butik, en galleria eller en marknad och det har varit rationellt att samla många butiker på samma plats. Dessa samband och beteenden har givetvis påverkat fastighetsägarna som i centrala delar anpassat bottenvåningarna så att de passar hyresgäster som bedriver detaljhandel. Vi som bor i staden har vant oss vid stora skyltfönster, breda entrédörrar, upplysta lokaler nattetid och tagit butikshandeln för given. Men så är det inte längre. Det går lika bra att handla online, varifrån som helst i hela världen, och hämta ut sina varor hos närmaste postombud, i utplacerade leveransboxar eller via hemleverans. Om tillräckligt många människor väljer att i allt högre grad handla online och inte i stadens fysiska butiker, uppstår givetvis konsekvenser i form av en förändrad stadsbild. Hur en sådan stad kommer att se ut vet vi inte. Men, det finns skäl att tro att kommersiella fastighetsägare utvecklar nya strategier för lokalerna i bottenplan. Kanske tar de bort upplysta skyltfönster och entrédörrar, re-designar ytorna så att de attraherar annan typ av verksamhet? Vem vet, kanske kommer de fräckaste hyreslägenheterna i Borås centrum ligga där vi idag vant oss vid att Gina Tricot eller KappAhl ligger? Eller så attraherar fastighetsägarna nya hyresgäster som vill behålla insynen i lokalerna och idén om att besökare ska komma och gå? Eventuellt fylls också torget av återkommande evenemang för att hålla stadskärnan levande och locka dit folk. Vi har fantastiskt kreativa centrumutvecklare i Borås som enligt god Knalleanda gör sanslöst mycket med begränsade resurser. (TACK för det arbetet!)

Jag tycker det är otroligt spännande att följa förändrade köpvanor och hur sambandet mellan en levande stadskärna, handel och fastigheternas utseende minskar i snabb takt. Men vad är det då som ska ”rädda staden”? Jag vet inte, men en sak är i alla fall klar: det kommer inte att vara butikshandeln som ”räddar” Borås centrum i framtiden. I varje fall inte om vi med ”butikshandel” menar en detaljist som hyr en lokal där man erbjuder varor till försäljning. Inte ens om vi tror att lösningen ligger i att locka detaljisten med saluhalls-liknande lokaler med lockande arkitektur och design. De små unika butikerna med ett nischat utbud kommer inte att stå i kö för att hyra butikslokaler, vare sig i Borås eller någon annanstans. Det är en quick-fix dröm som grundar sig på en för enkel analys. Det är nämligen en komplex problematik, det här med stadskärnor, handel och fastigheter, och för snabba svar utan ordentlig analys, kan till och med förvärra problematiken.

Personligen tror jag mer på att de vassa frågorna kan bidra, de som kräver ordentlig tanke innan någon svarar. Och en sådan fråga citerar jag från vår stadsantikvarie Fredrik Hjelm, som i Borås Tidning den 14 april frågar sig: ”Vad ska staden finnas till för?” Det är en fråga som inte är anpassad efter tillgängliga, ekonomiska och snabba lösningar. Det är en fråga som är värd att ta på allvar utan att grundas i abstrakta visioner som kan tolkas på olika sätt av olika människor. Svaren får inte bli innehållslöst prat, eller bullshit, om man ska uttrycka sig tydligt. Svaren måste bygga på konkreta saker, det som är väsentligt i vardagen för de flesta.  Sådant som handlar om boende, transporter, arbete,  konsumtion och hållbarhet.

Är du bosatt i Borås (Brämhult, Göta, Norrby, Sjöbo, Trandared eller Centrum) över 20 år och har e-handlat något de senaste 3 månaderna, så kan du delta i en forskningsstudie om vad ökad e-handel kan innebära för Borås centrum. Du blir intervjuad av forskare och intervjun tar 30-35 minuter. Anmälan gör du här: urbanchange.se/intresseanmalan

//Malin Sundström