Almi Företagspartner Väst AB

Vi investerar i framtida tillväxt!
Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser.