Cernera

Välkommen till Cernera – ett av Västsveriges största privatägda fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar, förädlar och utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda tillväxtregioner. Vi är också en etablerad aktör inom bostadsutveckling.

www E-post