Segers Fabriker AB

Segers skall vara det mest trendskapande varumärket på den nordiska marknaden för yrkeskläder inom restaurang och servering. Ett familjeföretag i 3:e generationen med egna fabriker. 

www

E-post