Företagsforskarskola i digital handel söker nu doktorander.

E-handelsstaden Borås engagerar sig i ny företagsforskarskola i digital handel och medlemsföretag söker nu doktorander.

 

Högskolan i Borås och Jönköping University startar till hösten en ny doktorandutbildningen INSiDR (Industrial Graduate School in Digital Retailing). Denna kommer ge branschen tillgång till kompetenta medarbetare som både kan driva och utveckla forskningen inom det digitala området. Fokus kommer att ligga på de utmaningar som den digitala omvandlingen av handelsbranschen medför samt att förstå och förutse olika konsumentbeteenden för att kunna skapa nya framgångsrika affärslösningar. Doktoranderna kommer att vara anställda av de företag som ingår i projektet och ägna 80 procent åt sina forskarstudier, resterande 20 procent arbetar de på företagen. För mer info, gå in på:  http://insidr.nu/project-descriptions/

ansökningsdatum t.o.m 27/5 här gör du din ansökan: insidr.nu/application