E-handeln stod för hela tillväxten 2018!

Fortsatt tillväxt för e-handeln

Årsrapporten för E-barometern 2018 är nu släppt och på onsdagen den 20:e februari presenterade Arne Andersson och Carin Blom från PostNord den på plats i Borås.

Några resultat var mer förvånade än andra för både paneldeltagarna och publiken, däribland siffrorna för tillväxten i sällanköpshandeln. Resultatet visar tydligt att e-handeln inte bara tar andelar från fysisk sällanköpshandel utan att all tillväxt kom från e-handeln. Ett resultat som paneldeltagaren Patrik Müller från Dibs målande beskrev som ”ett slag i solar plexus”.

 

 Sportbranschen ökar digitalt

Mode fortsätter vara kundernas favoritprodukter att handla online, 18% av den totala modehandeln görs online och 2018 visade e-handeln en tillväxt på 13%. Sportbranschen, som även säljer en hel del konfektion, hade digitalt ett riktigt bra år där e-handeln hade en tillväxt på 21%. En bransch som kommer från flera starka tillväxt år är byggvaror där den 10% tillväxten för e-handeln kan ses som blygsam i jämförelse med tidigare års nivåer. 

 

Livsmedel står för störst ökning 2018

Allra störst tillväxt för e-handeln ligger i livsmedel, hela 27%  även om e-handeln fortfarande bara står för 1,9% av den totala livsmedelshandeln.

Under presentationen av e-barometern nämnde PostNords Carin Blom att när allt mer av maten köps online kommer det också få positiv inverkan på e-handeln i stort. I sitt resonemang menade hon att kunderna har en del mentala trösklar kring att handla mat på nätet. När kunderna blivit vana och kommit över dessa kommer även annan typ av e-handeln kännas allt mer som ett givet sätt att handla.

 

Hela rapporten E-barometern som tas fram av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research hittar du här.

Bildkällor: E-barometern 2018 Årsrapport