BEHOVSINVENTERING 2019 – rykande färsk!

66 av E-handelsstaden Borås medlemmar, som verkar inom e-handel, logistik och IT, har bjudits in att besvara en enkät med frågor om deras framtida rekryteringsbehov. Läs mer och ladda ner vår rapport på sidan “KOMPETENS”.