Unikt traineeprogram inom e-handel/logistik/it

Företagen i Boråsregionen behöver unga högutbildade talanger för att fortsätta vara framgångsrika. Nu startar E-handelsstaden Borås tillsammans med företag i branschen ett gemensamt traineeprogram riktat till drivna kandidat- och masterstudenter från högskola/universitet med lite arbetslivserfarenhet och stor potential att växa.  

Genom traineeprogrammet får de deltagande företagen en medarbetare som efter perioden kan anta kvalificerade och strategiska roller samtidigt som traineen får en möjlighet till karriär, som ledare eller specialist. Varje trainee får också en möjlighet att redan från start skapa ett starkt nätverk i branschen samt att tidigt i sin utveckling få se olika företag från insidan och diskutera erfarenheterna med sin traineegrupp. 

Företag som har egna traineeprogram betraktar dem som en investering. De ser sina traineer som en stor resurs för framtiden samt vittnar om att de snabbt ger utväxling och flyttar företaget framåt, ibland redan under själva traineeperioden.

Programmet i korthet

1 september 2020 
Respektive trainee påbörjar sin anställning samt startar deltagandet i vårt traineeprogram. 

1 september 2020 – 26 februari 2021
Respektive trainee arbetar operativt i perioder om 3 månader inom olika områden på det företag hen är anställd på.

1 mars – 28 maj 2021
Respektive trainee arbetar på ett annat företag i branschen, valt i samråd med det företag hen är anställd på. 

1 september 2020 – 29 oktober 2021
En dag/månad träffas alla traineer som ingår i programmet för gemensam utbildning i personlig utveckling/ledarskapsträning.
En gång/månad träffar respektive trainee sin tilldelade mentor.  

29 oktober 2021
Avslutning och diplomering.

1 november 2021
Trainee-anställningen övergår i ordinarie tjänst på företaget. 

Vilka företag kan vara med?

Programmet riktar sig till både stora och små företag som var och en väljer vilken inriktning deras trainee skall ha (e-handel, logistik eller IT). Respektive företag beslutar även om den del av innehållet i programmet som inte är gemensam.

Vår referensgrupp som arbetar med programmet består av
representanter från; Ellos Group, NetOnNet, Rebel Walls, Vanbruun, ProFlow och Ekan Management. 

Det är begränsat antal platser så anmäl ert företag till programmet redan idag – sista dag för anmälan är den 20 januari 2020. 

Vill du veta mer eller att Karina från E-handelsstaden Borås skall komma till er och berättar mer? Maila till: karina.andersson@ehandelsstaden.se eller ring 0730-23 22 18. 

Programmet stöds av: