Good Goods & Hack The Last Mile

Good Goods är ett projekt som minskar avgaser och buller i centrum, gör gator säkrare och arbetsmiljön bättre. Helt enkelt ett trivsammare centrum för alla. Se filmen om Good Goods HÄR

Den senaste utvecklingen inom e-handel har resulterat i nya utmaningar, men också nya affärsfördelar för intressenter som är engagerade i stadslogistik. För att förbättra en hållbar och effektiv stadslogistik relaterad till e-handel behövs alltså nya innovativa lösningar som beaktar följande:

1. Logistik och transport av varor och paket
2. IT-lösningar för säkert och effektivt informationsutbyte mellan intressenter
3. Affärsmodeller som inkluderar stadslogistik och e-handel

Detta hackaton syftar till att identifiera, diskutera och presentera innovativa lösningar på problem relaterat till citylogistik och den ökade e-handeln. Hacktonet pågår under följande tre dagar:

6/2 – HACK DAY
24/2 – PITCH DAY
9/3 – DELIVERY DAY

”Hackaton-day”, 6 februari
Hackaton startar med inledande seminarium, och utmanande frågor från branschen väljs för att “hackas”. Dagen avslutas med summering av preliminära resultat från förda diskussioner samt mingel på Pumphuset.

”Pitch-day”, 24 februari
Fördjupning av “hackaton-dagens” påbörjade diskussionerna fortsätter.
Förberedelser för att presentera resultatet på s.k. posters vid “Winners-day”.
Dagen avslutas med summering av resultat.

”Winners-day”, 9 mars
Postersutställning inklusive presentation över innovativa
lösningar på diskuterade stadslogistikutmaningar. Pris för bästa lösning delas ut.
Pris: Biljett och utställningsplats på E-handelsdagen samt presentkort från Borås City.

Mer info och hela programmet HÄR
Anmälan: boras.se/hackthelastmile