E-handelsstadens ledarskapsutbildning LDI

Syftet med vårt ledarskapsprogram är att ge deltagarna personlig utveckling, flera verktyg inför nuvarande/framtida ledaruppdrag samt att de ska skapa ett eget nätverk. I varje program tar vi emot max 12 deltagare.

Programmet består av följande;
• 4 heldagars utbildning med Göran Persson, med helpension
• 4 föreläsningar med ledare från vitt skilda branscher som delar med sig av sina erfarenheter
• 4 mentorsträffar – med utvalda mentorer som finns till förfogande under hela utbildningstiden

I programmet får du som deltagare utveckla ditt personliga ledarskap genom att reflektera djupare över dig själv och din situation än du kanske vanligtvis gör. Vi har under Göran Perssons ledning genomfört detta ledarskapsprogram i två omgångar och har fått väldigt goda omdömen av samtliga som deltagit.

Göran har efter många år som officer, chef, utbildare, pedagog, förbundskapten och organisationskonsult gedigen erfarenhet och kunskap om ledarskap och om hur viktig kommunikationen är i ledarrollen. Hans expertområde är att lära ut hur man kommunicerar så alla förstår och hur du som ledare får alla att dra åt samma håll.

Han menar att detta att vara chef och ledare handlar om 2 saker – du behöver kunna leda dig själv och du behöver kunna leda andra. Där finns inga genvägar. Kan du inte leda dig själv kommer du att ha svårt att få med dig dina medarbetare. De kommer att genomskåda dig och du kommer att tappa i förtroende, respekt och tillit.

Programmet börjar därför med att du får reflektera över dig själva, ditt sätt att kommunicera och vilken effekt det har på din omgivning. Utifrån det hittar du sedan dina personliga utvecklingsområden. Ett verktyg som Göran använder för detta är IDI-testen. En test där du som deltagare och minst 6 andra personer skattar hur du beter dig i olika situationer. Här får du fram din grundbeteendestil och hur flexibel du är att hantera olika situationer och personer.

Ledarskap handlar om att skapa förutsättningar och motivation hos medarbetarna att sträva efter ett gemensamt mål. För att lyckas med detta krävs att du har en del kunskap om vad forskningen säger om ledarskap, grupputveckling, motivation, målformulering, konflikthantering mm. Göran förmedlar den kunskapen som du sedan kan omsätta i praktiskt handlande.

Nu står vi i startgroparna för den 3:e omgången och vår målsättning är att kunna starta upp detta i januari 2023.

Tack vare stöd från Sparbanksstiftelsen och Borås Stad har vi möjlighet att genomföra programmet till ett kraftigt subventionerat pris. Marknadsmässigt pris för motsvarande program/utbildning är ca 25 000 kr och som medlem i E-handelsstaden Borås betalar du endast 8 500 kr.

Välkommen att kontakta Tina Nyberg, verksamhetsansvarig för E-handelsstaden Borås
tina.nyberg@ehandelsstaden.se

Nu är anmälan öppen för LDI 2023
Läs mer om programmet och anmäl här!