E-handelsstadens ledarskapsutbildning LDI

På grund av rådande direktiv har vi skjutit på starten för vår ledarskapsutbildning LDI till hösten 2021 (beroende på rekommendationer FHM). Vi återkommer med exakt startdatum när vi vet mer.

Syftet med LDI är att deltagarna ska skapa ett eget nätverk, få personlig utveckling och ges flera verktyg inför framtida ledaruppdrag.
Nätverket ska också vara en plattform för föreningens medlemsföretag att utveckla kompetensen inhouse, så att vi kan sprida kunskap och därigenom stärka vår position som Nordens självklara handelsnav.Vi tar löpande emot ansökningar och ni kan läsa mer om själva utbildningen och dess upplägg här.