Digital satsning med gröna hemleveranser från butikerna i Borås

Borås Stad har tillsammans med Borås City och det egna projektet och logistiklösningen Good Goods arbetat fram en lokal digital handelsplats. Syftet är att tillgängliggöra lokala butiker digitalt och skapa en kompletterande försäljningskanal för boråsarna. Projektet möjliggör för boråsarna att e-handla från lokala butiker i stadskärnan, betala via en utcheckning och få en gemensam leverans av sina beställningar hem till dörren samma dag. Allt detta på ett miljösmart sätt tack vare Good Goods. Initialt har fokus varit medlemsbutikerna i Borås City.

Fakta Good Goods:
Good Goods är en pilotsatsning inom ramen för EU-projekt Surflogh, som drivs av Borås Stad i samverkan med Borås City, CiB, Borås Energi och Miljö samt Stures Åkeri. Syftet är att skapa innovativa hållbara logistiklösningar för varu- och avfallstransporter i centrum och därigenom minskar avgaser och buller, göra gator säkrare och arbetsmiljön bättre. Helt enkelt ett trivsammare centrum för alla. Projektet finansieras av Interreg North Sea Region, Västra Götalandsregionen och Borås Stad. Mer info finns på www.goodgoods.se