E-NETWORK – nytt nätverk för nyinflyttade i Borås

På initiativ av vår nya ordförande Ted Boman startar vi E-network, ett nätverk som vänder sig till nyanställda och/eller inflyttade till Borås som arbetar inom våra områden e-handel/logistik/IT. 

Tanken är att nätverket ska öka på trivselfaktorn när man är ny i Borås och se till att nyanställda får ett umgänge och information om allt häftigt som händer här i vår stad. Särskilt nu inför semestern när möjligheterna att resa är begränsade. Vi tror att man stannar på sin nya arbetsplats och i Borås om man trivs och snabbt kommer in i ett sammanhang.

Vi har ett uppstartsmöte den 15 juni 16.30. Helena Alcenius från Borås TME kommer och berättar vad som händer i Borås i sommar. Vi ordnar med något att äta och dricka och anpassar plats efter antal så det blir säkert med hänsyn till rådande omständigheter.

Frågor? Kontakta jeanette.regner@ehandelsstaden.se

E-network for new employees in Borås

We’re launching the E-network – an initiative by our new chairman Ted Boman – for newly hired e-commerce, logistics, and IT professionals who’ve relocated to Borås.

The network’s mission is to ensure that new Boråsare can build social connections with locals and stay up-to-date with the exciting things going on in our city. We believe that recruits will stay longer at their workplace and in Borås if they build strong friend groups and enjoy their time in the city.

We have a kick-off meeting on June 15th at 16:30 (4:30 pm). Helena Alcenius from Borås TME will share what’s happening in the city this summer. We’ll provide food and drinks, and we’ll decide on a location based on the number of attendees and the current COVID restrictions.

Contact Jeanette at jeanette.regner@ehandelsstaden.se if you have any questions.

 

Välkommen till Borås och E-network/
Welcome to Borås and E-network 

Datum/Date: Tisdagen den 15 juni/ Tuesday the 15th of June
Tid/Time: Kl 16.30 – så länge man vill (nästan)/as long as we like (almost)
Plats/Place: Textile Fashion Center, vi återkommer med exakt plats beroende på hur många vi blir/ we will decide on a location when we know the number of attendees

Anmäl dig här/ Register here