E-barometern Q1 2023

Om E-barometern
PostNord följer i samarbete med HUI Research den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln. E-barometern publiceras en gång per kvartal och bygger på fyra konsumentundersökningar och en företagsundersökning. E-handeln definieras i E-barometern som internetförsäljning av varor som levereras hem, till ett utlämningsställe eller hämtas i butik, lager eller utlämningslokal av konsument. Därmed definieras följande inte som e-handel i E-barometern:

  • Köp i butik som först har bokats via internet
  • Försäljning av tjänster (exempelvis resor, hotell och konsertbiljetter) som sker via internet
  • Nedladdningar av exempelvis musikfiler, filmer och applikationer
  • Internetförsäljning mellan företag
  • Internetförsäljning mellan privatpersoner

E-barometern Q1 2023 baseras på information som samlats in från detaljhandelsföretag i april och maj 2023. Totalt deltog 165 företag i mätningen. Fyra konsumentundersökningar har genomförts med hjälp av KANTAR:s webbpanel. Alla undersökningar är gjorda med ett riksrepresentativt urval av Sveriges befolkning i åldrarna 18–79 år. Den första undersökningen genomfördes i februari 2023, den andra genomfördes i mars 2023 och den tredje undersökningen genomfördes i april 2023 med cirka 1 500 respondenter.

Den fjärde undersökningen genomfördes i april 2023 med 3 152 respondenter. Webbundersökningarna är representativa för de 98 procent av Sveriges befolkning som har tillgång till internet. Kontakta PostNord för detaljerad information om respektive undersökning.

LADDA NER RAPPORTEN HÄR!