Svensk Handels E-handelsindikator juni-juli

Svensk Handels E-handelsindikator för juni och juli månad visar att e-handelns omsättning i Sverige minskar med 3 procent i juni och ökar med 2 procent i juli jämfört med samma månader föregående år.

Förutom i juli har omsättningsutvecklingen i e-handeln minskat samtliga månader under 2023 hittills med undantag i februari. För hela perioden januari till och med juli har omsättningen totalt minskat med 4 procent mätt både i svenska konsumenters e-handel från enbart svenska aktörer och när e-handeln från utländska aktörer inkluderas. Det är en svag utveckling både sett i ljuset av att förra årets jämförelsetal i sig är svaga jämfört med 2021 samt att inflationen fortfarande är påtagligt högre än normalt.

Det är fortsatt en väldigt utmanande marknad för e-handeln i Sverige och inget tyder på en nära vändning. E-handelsföretag som främst fokuserar på den svenska marknaden kommer sannolikt fortsatt ha det mycket tufft. Mest utmanande är det för de som säljer kapitalintensiva varor som möbler online, ett segment vars omsättning backat med hela 37 procent hittills i år, säger Per Ljungberg, innovationschef på Svensk Handel.

Ladda ner e-handelsindikatorn juni-juli här!