E-barometerns årsrapport 2023

E-barometerns årsrapport 2023 – PostNord

Årsbarometern summerar de viktigaste händelserna från 2023 och beskriver konsumenternas beteende gällande leveranser, returer, omnikanal och den växande begagnatmarknaden som kompletteras med en intervju med Tradera. Dessutom summerar PostNord hur årets viktigaste period gick och tar reda på vad framgångsfaktorerna är för apoteksbranschen, den bransch som gått allra bäst under 2023. Baserat på data från e-handlarna tar de reda på vad tillväxttakten och e-handelns totala omsättning summerades till för helåret 2023, samt hur stor e-handelsandelen är av totala försäljningen, fördelat per bransch.

Årsbarometern beskriver också trender som är viktiga att hålla koll på 2024.
PostNord samarbetar även med Google Sverige för att förklara några av trenderna samt gå igenom vad som är viktigt att hålla reda på när tredjepartscookies fasas ut.

Ladda ner E-barometerns årsrapport 2023 här