Logistik Designer – 400 YH-poäng

Borås Yrkeshögskola
2 år
September 2020

Under utbildningen lär du dig logistikdesign, logistikekonomi och projektledning för att skapa bättre affärer och hur man med dataanalys tar fram smarta logistiklösningar, som bidrar till hållbarhet och automatisering. Nästan en tredjedel av utbildningen är praktik/lärande i arbete (LIA) och under din LIA deltar du i det vardagliga arbetet på företaget. Några exempel på yrkesroller är logistikdesigner, logistikutvecklare, supply chain planner eller logistikkoordinator där du arbetar med varuflöden inom handel eller industri.

Läs mer

Magisterprogram i informatik – Datadriven IT Management

Högskolan i Borås
1 år

Utbildningen ger dig en möjlighet till specialisering inom två attraktiva områden: business intelligence samt verksamhets- och systemutveckling. Möjliga karriärvägar är konsult, IT-projektledare eller lösningsarkitekt. En magisterutbildning är dessutom till viss del forskningsförberedande och ger behörighet till doktorandstudier i Sverige. Riktar sig till dig som har en kandidatexamen i informatik eller i företagsekonomi inklusive eller kompletterat med 60 högskolepoäng inom informatik. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

Läs mer

Systemvetarutbildningen

Högskolan i Borås
3 år
Augusti 2020

Under utbildningen går du igenom hela utvecklingskedjan. Från behov och idéer om hur en verksamhet kan utvecklas med IT-stöd till hur man analyserar, designar, utvecklar och förvaltar dessa system med användbarheten i fokus. Genom en kombination av teman får du en unik förmåga att skapa goda systemlösningar som är väl anpassade till människan i olika situationer.

Läs mer

Systemarkitekturutbildningen

Högskolan i Borås
3 år
Augusti 2020

Utbildningens fokus ligger på programmering och programutveckling, med en spets inom dataanalys. Under det tredje och avslutande året vidareutvecklas dina kunskaper och färdigheter inom moderna tillämpningar genom ett större programutvecklingsprojekt, som genomförs i samarbete med externa uppdragsgivare. Utbildningen avslutas med ett självständigt vetenskapligt arbete. Efter den här utbildningen kan du arbeta med att utveckla allt från innovativa webbtjänster och mobilappar till traditionella administrativa system.

Läs mer

IT projektledare – 80 YH-poäng

Borås Yrkeshögskola
7,5 månad
Oktober 2020

I kursen utvecklar du din kompetens i att driva projekt såväl internt som externt. Du ska också med kunskap kunna möta kravställningar inom resursplanering och hållbarhet. Kursen lär även ut metoder inom affärsmannaskap, kommunikation och ledarskap.

Krav: minst 2 års arbetslivserfarenhet från IT eller IT teknisk miljö

Halvfart – kan kombineras med arbete.
Studieperiod: 2020-10-05 – 2021-05-17

Läs mer

Systemutvecklare.NET – 400 YH-poäng

Borås Yrkeshögskola
2 år
September 2020

Du lär dig programmeringsspråket C#.NET, användarnära gränssnitt och bakomliggande system samt programmering i HTML5, CSS3 och JavaScript. Du får även specialiserad kunskap i och förståelse för hur en agil arbetsprocess inom systemutveckling fungerar och hur en SQL-databas är uppbygg och insikt i databasmodellering. En fjärdedel av utbildningen är LIA-praktik (Lärande i arbete) och under din LIA deltar du i det vardagliga arbetet på företaget. Efter avslutad utbildning kommer du att ha den kompetens som krävs för att självständigt designa en enklare databasmodell och implementera den i en SQL-databas.

Läs mer

Företagsforskarskola i Digital Handel

Högskolan i Borås

Högskolan i Borås tillsammans med Jönköping University startade under hösten 2018 en femårig utbildning som kommer förse näringslivet i Boråsregionen med doktorander, som delar sin tid mellan företag och akademi. Detta är en långsiktig och unik satsning som stärker framtida möjligheter till innovation, affärsutveckling och samarbete.

Läs mer

Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor

Högskolan i Borås

Ett program för dig som vill lära dig mer om hållbarhet i den textila värdekedjan och hur de olika delarna i denna kedja påverkar varandra. Du får både grundläggande kunskap om den textila värdekedjan och fördjupning om styrning av olika delar av försörjningskedjan. Förkunskapskrav är kandidatexamen inom företagsekonomi eller industriell ekonomi, textilteknik, textil- eller modedesign. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

Läs mer

Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel

Högskolan i Borås
3 år
Augusti 2020

En utbildning för dig som är intresserad av modevärlden och modehandel, frågor kring konsumtion, livsstil och hållbar utveckling. Utbildningen är unik med sin specialisering mot textil och mode i kombination med handel. Den ger en god kunskapsgrund om textilt management, textil- och modehandel samt textila produkter och tillverkningsprocesser. Ett uppskattat inslag i utbildningen är möjligheten att genomföra en praktikperiod på ett företag eller att studera en termin utomlands.

Läs mer

Masterprogram – Management av Digital Handel

Högskolan i Borås

I programmet förenas fördjupade kunskaper i företagsekonomi med kunskaper om digitala verktyg och handelns villkor. Efter avklarad utbildning ska du kunna bidra till att effektivisera och stärka den svenska handelsnäringen, t ex i rollen som omvärldsanalytiker, marknadsföringsstrateg, affärsutvecklare eller controller. Förkunskapskrav är kandidatexamen inom företagsekonomi, textilt management eller industriell ekonomi.

Läs mer