Företagsforskarskola i Digital Handel

Högskolan i Borås

Högskolan i Borås tillsammans med Jönköping University startade under hösten 2018 en femårig utbildning som kommer förse näringslivet i Boråsregionen med doktorander, som delar sin tid mellan företag och akademi. Detta är en långsiktig och unik satsning som stärker framtida möjligheter till innovation, affärsutveckling och samarbete.

Läs mer

Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor

Högskolan i Borås

Ett program för dig som vill lära dig mer om hållbarhet i den textila värdekedjan och hur de olika delarna i denna kedja påverkar varandra. Du får både grundläggande kunskap om den textila värdekedjan och fördjupning om styrning av olika delar av försörjningskedjan. Förkunskapskrav är kandidatexamen inom företagsekonomi eller industriell ekonomi, textilteknik, textil- eller modedesign. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

Läs mer

Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel

Högskolan i Borås
3 år
Augusti 2020

En utbildning för dig som är intresserad av modevärlden och modehandel, frågor kring konsumtion, livsstil och hållbar utveckling. Utbildningen är unik med sin specialisering mot textil och mode i kombination med handel. Den ger en god kunskapsgrund om textilt management, textil- och modehandel samt textila produkter och tillverkningsprocesser. Ett uppskattat inslag i utbildningen är möjligheten att genomföra en praktikperiod på ett företag eller att studera en termin utomlands.

Läs mer

Masterprogram – Management av Digital Handel

Högskolan i Borås

I programmet förenas fördjupade kunskaper i företagsekonomi med kunskaper om digitala verktyg och handelns villkor. Efter avklarad utbildning ska du kunna bidra till att effektivisera och stärka den svenska handelsnäringen, t ex i rollen som omvärldsanalytiker, marknadsföringsstrateg, affärsutvecklare eller controller. Förkunskapskrav är kandidatexamen inom företagsekonomi, textilt management eller industriell ekonomi.

Läs mer

Kandidatprogram i Internationell Handel och IT

Högskolan i Borås
3 år
Augusti 2020

I utbildningen omsätts den mångåriga erfarenhet och kunskap om handelns specifika förutsättningar som finns vid Högskolan i Borås och regionens näringsliv. Under tre år studerar du företagsekonomi, marknadsföring och ledarskap med fokus på näringens specifika förutsättningar. Detta kombineras med studier i hur IT-baserade informationssystem designas och används för att stödja och utveckla företagets affärer, vilket är en central angelägenhet för alla handelsföretag. Det avslutande året innehåller både praktik och ett avslutande examensarbete.

Läs mer