SpaceRenter

Vi utvecklar, förvaltar och äger lager och logistikfastigheter som hyrs ut på längre sikt till företag. Vi har idag främst lager- och logistikverksamhet i våra fastigheter på Viared, men även kontor.

www E-post