LDI

E-HANDELSSTADENS LEDARSKAPSUTBILDNING
LDI (Leadership & Development Initiative)

Innehåll:
2 dagars workshop i ledarskap, ledd av Göran Persson
6 utbildningstillfällen under året
6 träffar med en utsedd mentor

För vem?
Våra medlemsföretag kan nominera en framtida ledare

Projektledare: Carl-Axel Rosendahl
Utbildningsansvarig: Gunnar Hellsten i samarbete med E-handelsstaden Borås

Mentorer
Sten Selin – Viskan System
Niklas Ivarsson – Convallia
Maria Frick – Cavaliere
Mattias Svensson – Effektiv
Hanna Moisander – Hedy Tech
Ulf Nordgärd – Nordgard Konsult
Peter Hietala – Easycom
Catrin Wirfalk – Joy and Inspiration
Per-Jonas Carlsson – Nasdaq
Peter Karlsson Lund – Coast konsult
Anders Halvarsson  – Livehill
Annika Eriksson – RO-GRUPPEN

Ansökningsperiod: 7 nov-7 dec 2018 (ansökningen är stängd)
Kursstart: 28-29 jan 2019
Kursavslutning: december 2019
Kostnad: 5000 kr/deltagare

Med stöd från: