Good Goods & Hack The Last Mile

Good Goods är ett projekt som minskar avgaser och buller i centrum, gör gator säkrare och arbetsmiljön bättre. Helt enkelt ett trivsammare centrum för alla. Se filmen om Good Goods HÄR

Den senaste utvecklingen inom e-handel har resulterat i nya utmaningar, men också nya affärsfördelar för intressenter som är engagerade i stadslogistik. För att förbättra en hållbar och effektiv stadslogistik relaterad till e-handel behövs alltså nya innovativa lösningar som beaktar följande:

1. Logistik och transport av varor och paket
2. IT-lösningar för säkert och effektivt informationsutbyte mellan intressenter
3. Affärsmodeller som inkluderar stadslogistik och e-handel

Detta hackaton syftar till att identifiera, diskutera och presentera innovativa lösningar på problem relaterat till citylogistik och den ökade e-handeln. Hacktonet pågår under följande tre dagar:

6/2 – HACK DAY
24/2 – PITCH DAY
9/3 – DELIVERY DAY

”Hackaton-day”, 6 februari
Hackaton startar med inledande seminarium, och utmanande frågor från branschen väljs för att “hackas”. Dagen avslutas med summering av preliminära resultat från förda diskussioner samt mingel på Pumphuset.

”Pitch-day”, 24 februari
Fördjupning av “hackaton-dagens” påbörjade diskussionerna fortsätter.
Förberedelser för att presentera resultatet på s.k. posters vid “Winners-day”.
Dagen avslutas med summering av resultat.

”Winners-day”, 9 mars
Postersutställning inklusive presentation över innovativa
lösningar på diskuterade stadslogistikutmaningar. Pris för bästa lösning delas ut.
Pris: Biljett och utställningsplats på E-handelsdagen samt presentkort från Borås City.

Mer info och hela programmet HÄR
Anmälan: boras.se/hackthelastmile

Unikt traineeprogram inom e-handel/logistik/it

Företagen i Boråsregionen behöver unga högutbildade talanger för att fortsätta vara framgångsrika. Nu startar E-handelsstaden Borås tillsammans med företag i branschen ett gemensamt traineeprogram riktat till drivna kandidat- och masterstudenter från högskola/universitet med lite arbetslivserfarenhet och stor potential att växa.  

Genom traineeprogrammet får de deltagande företagen en medarbetare som efter perioden kan anta kvalificerade och strategiska roller samtidigt som traineen får en möjlighet till karriär, som ledare eller specialist. Varje trainee får också en möjlighet att redan från start skapa ett starkt nätverk i branschen samt att tidigt i sin utveckling få se olika företag från insidan och diskutera erfarenheterna med sin traineegrupp. 

Företag som har egna traineeprogram betraktar dem som en investering. De ser sina traineer som en stor resurs för framtiden samt vittnar om att de snabbt ger utväxling och flyttar företaget framåt, ibland redan under själva traineeperioden.

Programmet i korthet

1 september 2020 
Respektive trainee påbörjar sin anställning samt startar deltagandet i vårt traineeprogram. 

1 september 2020 – 26 februari 2021
Respektive trainee arbetar operativt i perioder om 3 månader inom olika områden på det företag hen är anställd på.

1 mars – 28 maj 2021
Respektive trainee arbetar på ett annat företag i branschen, valt i samråd med det företag hen är anställd på. 

1 september 2020 – 29 oktober 2021
En dag/månad träffas alla traineer som ingår i programmet för gemensam utbildning i personlig utveckling/ledarskapsträning.
En gång/månad träffar respektive trainee sin tilldelade mentor.  

29 oktober 2021
Avslutning och diplomering.

1 november 2021
Trainee-anställningen övergår i ordinarie tjänst på företaget. 

Vilka företag kan vara med?

Programmet riktar sig till både stora och små företag som var och en väljer vilken inriktning deras trainee skall ha (e-handel, logistik eller IT). Respektive företag beslutar även om den del av innehållet i programmet som inte är gemensam.

Vår referensgrupp som arbetar med programmet består av
representanter från; Ellos Group, NetOnNet, Rebel Walls, Vanbruun, ProFlow och Ekan Management. 

Det är begränsat antal platser så anmäl ert företag till programmet redan idag – sista dag för anmälan är den 20 januari 2020. 

Vill du veta mer eller att Karina från E-handelsstaden Borås skall komma till er och berättar mer? Maila till: karina.andersson@ehandelsstaden.se eller ring 0730-23 22 18. 

Programmet stöds av:

Kan man och bör man minska antalet returer?

Den vanligaste tanken för att åtgärda returproblematiken är: Hur kan jag minska mina returer?

Jag förstår tanken helt och hållet, när man ser kostnaderna för returer och med förtvivlan ser att antalet returer ökar så är det en logisk tanke att vilja minska antalet returer. Det vi ser på en internationell marknad är att den generella returgraden, särskilt inom fashion, ökar stadigt vilket lett till att flera företag vidtar åtgärder för att minska returer och kostnader. Orsaken till detta är till stor del effekten av att provrummet flyttar in i hemmet genom ehandeln vilket har sina bra och dåliga sidor. En annan del som kanske inte nämns så ofta är att betalningslösningar såsom konto- och fakturaköp blivit populärare men att dessa också kan driva upp returgraden. När kunderna inte behöver ligga ute med pengar (och ehandlaren får betalt) så är risken låg för kunden att beställa hem lite fler artiklar och prova.

Det är givetvis inte bara negativt om man har koll på sina lönsamma och olönsamma kunder samt artiklar. Då kan man med bjuda på eller ta betalt för frakt och retur baserat på om kunden är lönsam eller olönsam.                                      

Man bör inte försöka minska antalet returer genom att göra det svårt för kunden att returnera, det får en direkt negativ påverkan på försäljningen och kundnöjdheten.

Man kan minska antalet returer utan att göra konsumenten missnöjd, snarare tvärtom. Med digitala returer kan man minska antalet returfrakter för bl.a. reklamationer och varor med lågt värde eller hög hanteringskostnad (internationella returer med tullpassager till exempel). Med lite smartare digitala returer kan man även styra sitt returflöde för att minska hanteringskostnaden men bibehålla marginal för varor och därmed öka lönsamheten.

Så svaret blir både ja- och nej, Ja, man kan minska antalet returer on man fokuserar på rätt returer och artiklar samt på lönsamma och olönsamma kunder. Nej, man kan inte minska antalet returer genom att göra det svårt för kunder att returnera eller börja ta betala för frakt och retur från alla kunder utan att det får negativ påverkan på kundnöjdhet och lönsamhet.

Peter Hietala, CEO, Easycom
peter.hietala@easycom.com

Digitala entreprenörer förstärker E-handelsstaden Borås

E-handelsstaden Borås långsiktiga vision är att göra regionen till Nordens självklara nav för handel. Med 170 medlemmar har E-handelsstaden Borås blivit en viktig opinionsbildare och nu förstärks styrelsen med e-entreprenören och RevolutionRace grundaren Pernilla Nyrensten. Samtidigt tas ordförandeklubban över av ett för många välkänt ansikte, Sten Selin från Viskan System.

Om Sten Selin

Sten har en gedigen retailerfarenhet och tillsammans med Claes Wettéus grundade han Viskan System som erbjuder helhetslösningar inom e-handel. Han har under många år drivit bolaget framåt som VD och är sedan 2019 styrelseordförande. Några av bolagets kunder är Hemtex, KappAhl, Oscar Jacobson, 8848 Alltitude och Lager 157. Sten betonar att arbetet med att säkerställa tillgången på rätt kompetensen och framtida utbildningar i regionen kommer fortsätta vara en de viktigaste frågorna för E-handelsstaden Borås.

Om Pernilla Nyrensten

Tillsammans med maken Niclas grundande Pernilla företaget RevolutionRace. Bolaget har snabbt blivit både en stark utmanare och en tillväxtmaskin i sportbranschen. Både bolaget och dess entreprenörer har fått flera utmärkelser bland annat Årets företagare i Borås (2016) och Årets mest innovativa e-handel (2018). Pernilla har under den senaste tiden förstärkt sitt engagemang i Borås näringsliv och gick nyligen in i Miss Mary of Swedens styrelse.

E-handelsstaden Borås styrelse består i sin helhet av:

Sten Selin, ordförande
Pernilla Nyrensten
Tina Arekvist Lundell
Per Carlsson
Anders Glemfelt
Per Henriksson
Daniel Hjelmgren
Hanna Moisander
Tony Olofsson
Mikael Rosendahl
Anna Mattsson, suppleant

E-handeln stod för hela tillväxten 2018!

Fortsatt tillväxt för e-handeln

Årsrapporten för E-barometern 2018 är nu släppt och på onsdagen den 20:e februari presenterade Arne Andersson och Carin Blom från PostNord den på plats i Borås.

Några resultat var mer förvånade än andra för både paneldeltagarna och publiken, däribland siffrorna för tillväxten i sällanköpshandeln. Resultatet visar tydligt att e-handeln inte bara tar andelar från fysisk sällanköpshandel utan att all tillväxt kom från e-handeln. Ett resultat som paneldeltagaren Patrik Müller från Dibs målande beskrev som ”ett slag i solar plexus”.

 

 Sportbranschen ökar digitalt

Mode fortsätter vara kundernas favoritprodukter att handla online, 18% av den totala modehandeln görs online och 2018 visade e-handeln en tillväxt på 13%. Sportbranschen, som även säljer en hel del konfektion, hade digitalt ett riktigt bra år där e-handeln hade en tillväxt på 21%. En bransch som kommer från flera starka tillväxt år är byggvaror där den 10% tillväxten för e-handeln kan ses som blygsam i jämförelse med tidigare års nivåer. 

 

Livsmedel står för störst ökning 2018

Allra störst tillväxt för e-handeln ligger i livsmedel, hela 27%  även om e-handeln fortfarande bara står för 1,9% av den totala livsmedelshandeln.

Under presentationen av e-barometern nämnde PostNords Carin Blom att när allt mer av maten köps online kommer det också få positiv inverkan på e-handeln i stort. I sitt resonemang menade hon att kunderna har en del mentala trösklar kring att handla mat på nätet. När kunderna blivit vana och kommit över dessa kommer även annan typ av e-handeln kännas allt mer som ett givet sätt att handla.

 

Hela rapporten E-barometern som tas fram av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research hittar du här.

Bildkällor: E-barometern 2018 Årsrapport

AI – NYCKELN TILL LÖNSAMMARE E-HANDEL?

Vad är möjligt och omöjligt med AI/ML

Vi erbjuder nu möjlighet för ett antal företag inom E-handelsstaden Borås att medverka i ett projekt  (en förstudie i form av en ”boot camp”) rörande praktisk tillämpning av AI/maskininlärning. Tanken är att vid en förberedande workshop redovisa varför och hur datainsamling genomförs.

AI lab

Syfte:
Syfte är att öka insikten i hur man kan nyttja kraften i AI och med hjälp av statistisk modellering och riktiga exempel genomföra en AI/ML-process för att hitta användbara mönster.

Mål:
Att sprida kunskap och utvärdera/anamma tekniken och dess möjligheter genom att konkret visa på möjligheter och begränsningar.

Hur:
3-4 workshops under våren där ni står för data och relevanta frågeställningar inom e-handel och vi står för utbildning, metodik och teknisk lab-miljö.

Frågor och intresseanmälan skickas till:
improve@easycom.com

Läs mer om AI lab här

E-HANDELSSTADENS LEDARSKAPSUTBILDNING

LDI –  Leadership & Development Initiative

Nu öppnar vi ansökan till vår nya ledarskapsutbildning som vi tagit fram i samarbete med Gunnar Hellsten, Göran Persson och Carl-Axel Rosendahl.

Vilka kan anmäla sig?
Företag som är medlemmar i E-handelsstaden kan antingen nominera en talang de vill satsa på eller så kan du som anställd anmäla dig själv. Anmälan är öppen 7 nov – 7 dec och kan göras här:
Ansökan till LDI

Utbildningen startar i januari  2019 och innehåller:

Introduktion till utbildningen med Carl-Axel Rosendahl och Göran Persson. Information om det test som ingår i utbildningen, där du själv och ett antal kollegor gör en skattning av hur du beter dig i olika situationer. Mera info på IDI.se.

2 dagars workshop i ledarskap, ledd av Göran Persson ( 28-29 januari helpension med övernattning på Sundholmen)  Här kan du se vad workshopen kommer att handla om:   Ledarskapsworkshop

6 utbildningstillfällen under året med föreläsare och workshop ca 2 tim

6 träffar med en utsedd mentor.

Mentorer som är klara:
Niklas Ivarsson – Convallia
Sten Selin – Viskan System
Maria Frick – Cavaliere
Mattias Svensson– Effektiv
Hanna Moisander – Hedy Tech
Ulf Nordgärd – Nordgard Konsult
Peter Hietala – Easycom
Catrine Wirfalk – Joy and Inspiration
Per-Jonas Carlsson – Nasdaq
Peter Karlsson Lund – Coast konsult
Anders Halvarsson – Livehill
Annika Eriksson – RO-GRUPPEN

Kostnad: 5000kr

Frågor kan ni ställa till vår projektansvarige:
Carl-Axel Rosendahl
mobil: 0701-771049
e-mail: carlaxel.rosendahl@gmail.com

Med stöd från:

Sofia bloggar från Shanghai – 10

Alibaba storsatsar på att göra matbutiken till en upplevelse – både offline och online

Ett av Alibabas senaste projekt under satsningen ”new retail” har varit att göra matbutiken till en sömlös upplevelse där du både kan klämma och känna såväl som få skräddarsydda erbjudanden och hemleverans när som helst på dygnet inom 30 minuter. Butikerna går under varumärket Hema (flodhäst på svenska) och har blivit otroligt populära på kort tid.

I butiken är det mobilen som fjärrkontrollen och där hittar du allt från dina unika erbjudanden, till produktinformation, tips och givetvis betalning och hemleverans. Detta gäller oavsett om du beställer från soffan eller om du fysiskt är på plats.

 

Det som är charmen med hela konceptet är att oavsett ditt humör, dvs om du vill strosa och bli inspirerad till kvällens middag eller om du bara vill ha maten levererad så snabbt som möjligt, så är Hema lika passande. Rolig fakta är att de dessutom har lanserat en “vuxenavdelning” som visat sig vara otroligt populär nattetid…

Se hur ett butiksbesök kan se ut här