Medlemmar


Bli medlem


Som medlem är du en del av en unik plattform som bygger på samverkan och
engagemang för att påverka och stärka den digitala handeln och Boråsregionen. Du får möjlighet att engagera dig, driva och ta del av utvecklingen inom våra fokusområden: kompetens, logistik och nätverk. Tillsammans skapar vi goda förutsättningar för koncentration av kompetens och nyetablering av företag i Boråsregionen. Du får även tillgång till ett brett nätverk och kunnande inom branschen, inspirerande och affärsutvecklande mötesplatser och aktiviteter med mera.

Alla företag och verksamheter med koppling till e-handel eller närliggande områden är välkomna som medlemmar i E-handelsstaden Borås. Vi tar ut en mindre insatsavgift och en serviceavgift som baseras på din verksamhets storlek.

Läs mer om medlemskapet här »

Insatsavgift

500 kr vid inträde. En engångssumma som återbetalas om medlemskapet avslutas.

Medlemsavgift

Betalas årligen, medlemsavgiften 2017 är 500 kr (första medlemsåret erläggs endast insatsavgiften).

Serviceavgift

Betalas årligen och baseras på din verksamhets storlek enligt följande:
1-5 anställda                 0 kr
6-20 anställda               2 500 kr
21-50 anställda             5 500 kr
> 50 anställda               10 500 kr

50 procent rabatt ges på serviceavgiften för de företag som är medlemmar i Marketplace Borås.

Ansök om medlemskap

Verksamhetsbeskrivning (max 200 tecken)*

200