E-HANDELSSTADENS LEDARSKAPSUTBILDNING

LDI –  Leadership & Development Initiative

Nu öppnar vi ansökan till vår nya ledarskapsutbildning som vi tagit fram i samarbete med Gunnar Hellsten, Göran Persson och Carl-Axel Rosendahl.

Vilka kan anmäla sig?
Företag som är medlemmar i E-handelsstaden kan antingen nominera en talang de vill satsa på eller så kan du som anställd anmäla dig själv. Anmälan är öppen 7 nov – 7 dec och kan göras här:
Ansökan till LDI

Utbildningen startar i januari  2019 och innehåller:

Introduktion till utbildningen med Carl-Axel Rosendahl och Göran Persson. Information om det test som ingår i utbildningen, där du själv och ett antal kollegor gör en skattning av hur du beter dig i olika situationer. Mera info på IDI.se.

2 dagars workshop i ledarskap, ledd av Göran Persson ( 28-29 januari helpension med övernattning på Sundholmen)  Här kan du se vad workshopen kommer att handla om:   Ledarskapsworkshop

6 utbildningstillfällen under året med föreläsare och workshop ca 2 tim

6 träffar med en utsedd mentor.

Mentorer som är klara:
Niklas Ivarsson – Convallia
Sten Selin – Viskan System
Maria Frick – Cavaliere
Mattias Svensson– Effektiv
Hanna Moisander – Hedy Tech
Ulf Nordgärd – Nordgard Konsult
Peter Hietala – Easycom
Catrine Wirfalk – Joy and Inspiration
Per-Jonas Carlsson – Nasdaq
Peter Karlsson Lund – Coast konsult
Anders Halvarsson – Livehill
Annika Eriksson – RO-GRUPPEN

Kostnad: 5000kr

Frågor kan ni ställa till vår projektansvarige:
Carl-Axel Rosendahl
mobil: 0701-771049
e-mail: carlaxel.rosendahl@gmail.com

Med stöd från: