Effekter av Coronapandemin – svaren på vår enkät

Att Coronapandemin riskerar att få de värsta ekonomiska konsekvenserna sedan den stora depressionen på 1930-talet och rejält värre än finanskrisen för tio år sedan, har ingen missat.

På E-handelsstaden Borås ville vi få lite mer förståelse för den regionala påverkan och hur våra medlemmar ser på framtiden genom en enkel enkät. Det sammanställda resultatet är nu klart och presenteras i en rapport. Vår förhoppning är att öka kunskapen hos främst våra medlemmar och oss själva, men också beslutsfattare.

Läs och ladda ner rapporten här.