Nytt forskningsprojekt om e-handel!

I takt med en förändrad detaljhandel, där e-handeln blivit ett naturligt alternativ för många konsumenter, är det rimligt att tro att sättet våra städer är organiserade på kommer att se annorlunda ut. Men vi vet inte särskilt mycket om på vilket sätt staden kommer att påverkas och det är svårt att fråga konsumenter rent ut om vilka behov de har. Människor har ofta svårt att uttrycka vad de verkligen behöver eftersom behov ofta är grundade i underliggande motiv, nära sammankopplat med hur vardagspusslet ser ut.

Det här framtidsinriktade projektet är tänkt att fokusera på konsumenter bosatta i Borås stadskärna, för att ta reda på vilka bekymmer och utmaningar som uppstår i samband med olika inköp och hur vardagslivet påverkas. E-handelsstaden Borås, där Malin Sundström är styrelsemedlem, har fått förmånen att stå som projektägare och kommer att engagera både styrelse och medlemmar i projektet. Målsättningen är att studien ska öka förståelsen för vilka leveransbehov som finns och hur de kommer att förändras, samt vilka funktioner i staden som kommer att vara särskilt viktiga för en fungerande konsumenthandel. Därigenom hoppas vi på mer kunskap om hur staden bör utformas när e-handeln ökar, samt bidra till nya idéer om hur morgondagens handelsytor ska utformas och integreras i staden.

Forskningsprojektet har beviljats medel från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och pågår i 1 år med start i januari 2021. Projektledare är Malin Sundström, Ek Dr och docent, anställd vid Malmö Universitet. Malin startade Handelslabbet och Swedish Institute for Innovative Retailing (SIIR) vid Högskolan i Borås, där hon var akademisk föreståndare i flera år. Hon är en känd handelsforskare som publicerat många vetenskapliga studier och dessutom haft uppdrag för EU-kommissionen, där hon arbetat med detaljhandelsinnovation. I projektet medverkar också Gunnar Hellsten, känd för sitt arbete med Entreprenörsprogrammet vid Sven Eriksonsgymnasiet samt som rådgivare inom både näringsliv och akademierna Högskolan i Borås och Jönköping University.

”Vi har samarbetat i många år och uträttat en hel del saker som vi är stolta över. Det bästa vi gjort är att bygga broar mellan akademi och näringsliv och det vill vi fortsätta med i det här projektet. Vi är övertygade om att relevant forskning ger nytta, säger Malin och Gunnar.