LDI – E-HANDELSSTADENS LEDARSKAPSUTBILDNING

Ansökan är åter öppen till vår populära ledarskapsutbildning – LDI!

pga. Covid-19 har vi skjutit på starten av LDI till hösten 2021 för att på bästa sätt kunna genomföra programmet och garantera alla deltagares hälsa.

Syftet med LDI är att deltagarna ska skapa ett eget nätverk, få personlig utveckling och ges flera verktyg inför framtida ledaruppdrag.
Nätverket ska också vara en plattform för föreningens medlemsföretag att utveckla kompetensen inhouse, så att vi kan sprida kunskap och därigenom stärka vår position som Nordens självklara handelsnav. Då blir det också attraktivt för unga ledare att stanna i Boråsregionen.
Ansökningsperiod:  öppen till 31/3 2021.
För mer info om utbildningen och ansökan, se här.