LDI – E-HANDELSSTADENS LEDARSKAPSUTBILDNING

Nu har vi öppnat upp ansökan till vår populära ledarskapsutbildning – LDI!

Syftet med LDI är att deltagarna ska skapa ett eget nätverk, få personlig utveckling och ges flera verktyg inför framtida ledaruppdrag.
Nätverket ska också vara en plattform för föreningens medlemsföretag att utveckla kompetensen inhouse, så att vi kan sprida kunskap och därigenom stärka vår position som Nordens självklara handelsnav. Då blir det också attraktivt för unga ledare att stanna i Boråsregionen.
Ansökningsperiod: 1 augusti – 18 oktober 2020.
För mer info om utbildningen och ansökan, se här.